welkomstpakket

Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden & Wereldwinkel Leusden

Actie: welkomstpakket

Een fair trade pakket voor vluchtelingen en hun kinderen die in onze gemeente komen wonen, om zo te laten weten dat ze welkom zijn!
Het pakket zal Food en Non Food producten bevatten, zoals koffie, thee, sap, chocolade en speelgoed en leesboekjes; alles Fair Trade natuurlijk.
Deze actie is een initiatief van Wereldwinkel Leusden en Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden. (www.wereldwinkelleusden.nl)

kerstactie

Wat kunt u doen?

Uw naam, adres, bedrag en handtekening plaatsen op de intekenlijst en / of gift overmaken op bankrekening nr. NL82ABNA0568272226 van Wereldwinkel Leusden onder vermelding van Kerstactie 2015.

Wat doen wij?

Samenstelling (voor inkoopsprijs) en bezorging van de pakketten op de juiste adressen.Wij zullen zorgen voor publicatie met verantwoording van de besteding van de gelden op onze websites.

Meer weten?

Wilt u meer weten neem dan contact op met Kees van der Hoek, per email jcvdhoek@wxs.nl of per telefoon 0342 451818.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.