hier ben ik

Weerbaarheidstraining voor kinderen

Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze verlegen of onzeker zijn, moeite hebben om voor zichzelfop te komen of het lastig vinden om contact teleggen. Hier ben ik! leert kinderen steviger in hunschoenen te staan, weerbaarder te worden enmeer plezier te beleven aan sociale contacten.
Dankzij de combinatie van sport, spel en oefeningen ervaren ze spelenderwijs wat het effect is vanhun gedrag. Wat gebeurt er als je doet zoals je altijd doet en wat als je anders reageert, initiatief
neemt, vertrouwt op de ander? Hier ben ik! is een combinatie van leren, ervaren èn doen.
”Ik heb geleerd voor mezelf op te komen en te zeggen wat ik vind”

Hier ben ik!

bestaat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd. Bij de laatste bijeenkomst doen ook deouders mee.
hier ben ik

Na inschrijving volgt vlak voor de start van de training een kennismakingsgesprek.
Zowel de kinderen als de ouders krijgen oefeningen voor thuis mee. De groepsgrootte is beperkt dus schrijf snel in! De cursus wordt verzorgd door het CJG en Larikslaan2 in samenwerking met Buurtsportcoach. De training kan worden gegeven aan verschillende groepen kinderen. Denk aan: 8-10 jaar, 10-12 jaar, kinderen met autisme, kinderen uit groep 8 ter voorbereiding op de brugklas et cetera.

De trainingen

De trainingen worden bij voldoende aanmeldingen georganiseerd.
Kosten: € 40,00 Meer weten? Mail naar info@larikslaan2.nl of bel 033 303 44 44

De groepsgrootte is beperkt dus schrijf snel in!

De cursus wordt verzorgd door het CJG en Larikslaan2 in samenwerking met Buurtsportcoach. De training kan worden gegeven aan verschillende groepen kinderen. Denk aan: 8-10 jaar, 10-12 jaar, kinderen met autisme, kinderen uit groep 8 ter voorbereiding op de brugklas et cetera.

buurt sport coach centrum voor jeugd en gezinlarikslaan2

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.