opvang van de vluchtelingen

Gastvrij Leusden

Mensen die willen helpen bij de opvang van de vluchtelingen, die in SBBO komen te verblijven in afwachting van hun procedure of de uitslag van hun asielaanvraag, kunnen zich melden bij Gastvrij Leusden gastvrijleusden@leusden.nl

SBBO

Het leegstaande pand van MBO Amersfoort aan de Clarenburg 1 (bekend als het voormalige SBBO-gebouw) wordt een noodopvang voor  maximaal 400 vluchtelingen. Het gemeentebestuur heeft met het COA afgesproken dat de vluchtelingen er maximaal anderhalf jaar kunnen verblijven.

Clarenburg 1

SSVL

Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden zet zich in eerste instantie in voor statushouders die in Leusden wonen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.