Wijs met medicijnen

Themabijeenkomst ‘Wijs met medicijnen’

Graag nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst ‘Wijs met medicijnen’ op donderochtend 18 februari. Deze bijeenkomst biedt ouderen die vijf of meer medicijnen gebruiken meer informatie over veilig en goed medicijngebruik.

Apotheker mevrouw drs. E.W. van Rijnsoever van Apotheek De Tolgaarde in de Biezenkamp antwoordt op uw vragen en zij geeft advies en tips over hoe u uw medicijnen veilig en zo effectief mogelijk kan innemen.

Deze bijeenkomst vindt plaats in De Kom, Hamersveldseweg 51, naast de St. Jozefkerk en is van 10:00 – 12:00 uur. De zaal is open vanaf 09:30 uur. De bijeenkomst wordt georganiseerd door KBO afdeling Leusden in samenwerking met de landelijke ouderenbond Unie KBO en apothekersbrancheorganisatie KNMP, Instituut voor verantwoord medicijn gebruik en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

medicatie

Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

  • Apotheker mevrouw van Rijnsoever gaat kort in op de werking en bijwerkingen van medicijnen, de wisselwerkingen die medicijnen kunnen hebben en hoe u medicijnen juist kunt gebruiken. Ook het gebruik van hulpmiddelen zoals een medicijndoos komt aan bod.
  • Na de pauze wordt besproken op wat u zelf kan doen aan uw medicijngebruik. Hoe kunt u bepaalde klachten aanpakken zonder medicijnen te gebruiken? Waar kunt u betrouwbare informatie vinden en waar vindt u een duidelijk leesbare bijsluiter?
  • Daarnaast komt het gesprek met de arts aan de orde. Een goede communicatie met uw arts en uw apotheker is essentieel. Welke problemen komt u tegen en wat kunt u daar zelf aan doen?

Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

U bent welkom van 10:00 – 12:00 uur in De Kom; de zaal is open vanaf 09:30 uur

Opgeven voor de bijeenkomst

U kunt zich vanaf 1 t/m 15 februari op werkdagen telefonisch opgeven tussen 16:00 – 18:00 uur.
U kunt ook een e-mail sturen met vermelding van uw naam en telefoonnummer naar:

Lilian Korenhof       liliankorenhof@hotmail.com tel: 033 432 40 58

Ines van Zandwijk   inesvanzandwijk@gmail.com tel: 033 494 39 97

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.