Belastingservice voor en door ouderen

Net als in de afgelopen jaren is het weer mogelijk uw belastingaangifte te laten invullen door één van de door de ouderbonden opgeleide vrijwilligers.

De gezamenlijke ouderenbonden, samenwerkend in de SOL en samenwerkend met Larikslaan2 hebben hiervoor de volgende procedure bedacht.

Leusden

Inwoners van Leusden kunnen hulp bij het invullen van hun belastingaangifte aanvragen vanaf 15 februari 2016 via telefoonnummer 033 303 44 44. Dit kan van maandag tot met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Het invullen voor de inwoners van Leusden gebeurt dit jaar in Antares (Tabaksteeg).

Achterveld

Voor inwoners van Achterveld vanaf 15 februari 2016 via telefoonnummer 0342 45 13 33 (De Heelkom, mevr. Ria Liemburg) op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur – 12.30 uur.

Het invullen gebeurt hier in De Heelkom. In bijzondere gevallen kan het invullen bij u thuis gebeuren.

Met u wordt een dag en een tijdstip afgesproken waarop uw aangifte wordt ingevuld. De afspraak wordt aan u schriftelijk bevestigd. Tevens ontvangt u bij de bevestiging een checklijst. Op deze lijst worden de benodigde gegevens vermeld, welke u dient mede te nemen. Denk ook aan uw machtigingscode. (zie onder).

belastingservice ouderen SOL

Kleine bijdrage

Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een kleine bijdrage voor de te maken kosten van maximaal 20 euro. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen. Voor leden van ouderenbonden (ANBO, PCOB en KBO) is de bijdrage voor de kosten vastgesteld op maximaal 10 euro. Men dient bij de zitting wel het lidmaatschapsbewijs te tonen.

Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een inkomensgrens van € 35.000,= en voor gehuwden/partners en samenwonenden een inkomensgrens van € 50.000,= per jaar.

N.B. Ondanks dat u de aangifte altijd samen met een deskundige vrijwilliger invult, bent en blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Aan het invullen kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Een machtiging aanvragen

Wilt u dat iemand van de ouderenbond uw belastingaangifte 2016 invult?
Als u in voorgaande jaren ook al gebruik heeft gemaakt van deze hulp, dan ontvangt u van de belastingdienst automatisch een machtigingscode.
Maakt u voor het eerst gebruik van deze service, dan moet u een machtiging aanvragen. Dat kan op de volgende manieren:

  • U logt in met uw DigiD op machtigen.digid.nl.
  • U belt de DigiD-helpdesk: 088 – 123 65 55.

Bent u gehuwd of heeft u een partner, dan dient voor deze persoon ook  een machtigingscode aanwezig te zijn c.q. aangevraagd te worden.

U krijgt een machtigingscode

Na uw aanvraag met DigiD ziet u direct een machtigingscode op uw scherm. Schrijf deze over (denk aan hoofd- en kleine letters) of print hem uit.
Doet u de aanvraag via de helpdesk? Dan krijgt u binnen 5 werkdagen een brief met daarin de machtigingscode.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.