Faillissement ANGO

De website van de landelijke ANGO vermeldt dat het faillissement 15 maart is uitgesproken.

Eerder had op 4 maart het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn keurmerk van de ANGO al ingetrokken.

Faillissement ANGO

Helaas heeft het onzorgvuldige beleid van het voormalige dagelijks bestuur van de landelijke ANGO tot een faillissement van de landelijke ANGO geleid. De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden de activiteiten op een andere manier voort te zetten. Naar verwachting zal in de komende weken meer duidelijk worden over de toekomst van de ANGO. Het is spijtig dat vele initiatieven voor mensen met een beperking hierdoor gedupeerd zijn en worden.

Faillissement ANGO

Geen ANGO-collecte 2016 in Leusden

Het bestuur van SMBL betreurt deze ontwikkeling maar wacht de ontwikkelingen over eventuele doorstart af. Echter, omdat

  1. het enige tijd zal duren dat duidelijk is of er een doorstart komt;
  2. het vervolgens –bij een doorstart van ANGO- weer enige tijd zal duren dat een ‘nieuwe ANGO’ een CBF-keurmerk kan krijgen. Dit keurmerk is noodzakelijk om de lokale collecte te houden;
  3. De ANGO-collecte is gepland in de laatste week van juni en het voorbereiden van een in juni te houden ANGO-collecte in Leusden 2016 de nodige tijd van coördinatoren en wijkhoofden vergt;

heeft het bestuur van SMBL besloten in 2016 geen ANGO-collecte 2016 in Leusden uit te voeren.

Het beraadt zich wel over andere mogelijkheden om lokale initiatieven voor mensen met een beperking in Leusden te ondersteunen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.