protest tegen het nieuwe busvervoer Leusden

Dit is geen vrolijke brief

“Maar een protest tegen het nieuwe busvervoer in Leusden, tegen uw gebrek aan inclusief beleid en continuïteit ; dit inzake het verlenden van de concessie aan Syntus.” Zo begint de protestbrief van SMBL aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.

Het nieuwe busvervoer Leusden

In deze brief wordt nogmaals de verslechtering van de bereikbaarheid van Leusdenaren beschreven. Uiteraard gaat deze brief verder in op de negatieve gevolgen voor ouderen en mensen met een beperking.

U kunt deze brief hier inzien. download PDF

busvervoer Leusden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.