Enquête als u getroffen wordt door de nieuwe busroutes in Leusden

De buslijnen problematiek houdt de gemoederen bezig.

Oproep

Als u wordt getroffen door de nieuwe busroutes, roepen wij u op om onze enquête in te vullen.
Met de antwoorden en suggesties gaan we naar de gemeente om de ernst van het probleem te onderbouwen.

Hier vindt u de enquête.

  1. Deze enquête is voor iedereen die er door getroffen wordt.
  2. Sluitingsdatum: 15 juli
  3. SMBL gaat met deze gegevens naar de gemeente om het probleem te onderbouwen
  4. Uw suggesties worden meegenomen in het overleg met de gemeente

Persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres) worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Leusden Busroute Enquete

Bushaltes vervallen

Inmiddels is duidelijk geworden dat de haltes langs de wijken Langenbeek, Bosveld, Munnikhove en Zwanenburg komen te vervallen. De mensen die gebruik maken van de haltes langs Biezenkamp, Asschatterweg, Torenakkerweg, Beekridder, Landjonker, Benedictijnenhove, Clarenburg en de burgemeester Van de Postlaan worden aangewezen op de haltes aan de Noorderinslag, Middenweg en Groene Zoom. Voor veel mensen, vooral voor mensen die mindervalide zijn is dat een grote verslechtering.

Niet mogelijk om van het openbaar vervoer gebruik te maken

Voor een deel van de mensen in de getroffen gebieden is het -zonder andere maatregelen- niet meer mogelijk om van het openbaar vervoer gebruik te maken. We denken dan in het bijzonder aan de mensen in het Hamersveld en aan de Zeilmakerij. De buurtbus die een deel van de oude 77-route rijdt lijkt geen volwaardige oplossing.

Brief aan B&W Leusden

Vanuit de SMBL hebben we een brief aan B&W geschreven en een gesprek gehad met wethouder Van Beurden. Het gemeentebestuur erkent het probleem, is zelf ook verrast en verontwaardigd over de gemaakte keuze maar kan daar niets aan veranderen. In ieder geval niet in het eerste jaar. Maar mogelijk kan er daarna wel iets veranderen, dat hangt af van het effect van het vervallen van die busroutes.
Intussen gaat de gemeente wel proberen de schade zoveel mogelijk te beperken door alternatieven aan te bieden. Toegezegd is dat de gemeente daar ook wel geld in wil steken.

Inventarisatie

We hebben met de gemeente afgesproken dat wij zullen meewerken aan een inventarisatie van de gevolgen voor mensen, met namen voor mensen die niet (meer) zo vitaal zijn. En dat we gaan meedenken hoe de gevolgen zoveel mogelijk kunnen worden opgevangen.
Daarom doen we hierbij een beroep op u.

Marcel Landmaan heeft in het vorige maandbericht al een oproep geplaatst om te reageren. Daarop zijn enkele reacties binnen gekomen. Dat is goed, maar we hopen op veel meer.

Vul de enquête hier in.

U kunt ook een e-mail sturen aan: bus@voorleusden.nl.

SMBL werkgroep Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid
Anne van den Dool

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.