Buslijnen met beperkingen

In gesprek met de gemeente Leusden

Zoals u weet zijn we vanuit de SMBL in gesprek met de gemeente over de problematiek van de buslijnen. De gemeente heeft zelf geen directe invloed op de buslijnen en kan niet voorkomen dat half december de nieuwe buslijnen in gaan.
Maar de gemeente voelt zich wel verantwoordelijk voor de kwetsbare inwoners, die nu regelmatige met lijn 77 of 78 reizen en geen alternatief hebben.

syntus bus voor Leusden

Enquête

Om meer zicht op de door inwoners van Leusden verwachte problemen te krijgen hebben we een enquête gehouden waarop door 266 mensen gereageerd is. Het rapport daarover kunt u per email opvragen bij bus@voorleusden.nl.
De conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn:

Samenvatting

 1. Mensen met een beperking zijn sterker afhankelijk van het openbaar vervoer dan mensen zonder beperking.
 2. Mensen met en mensen zonder beperking verschillen niet veel in het aantal keren dat zij de bus gebruiken.
 3. 88% van de respondenten geeft aan minder (61%) of niet meer (27%) met de bus te gaan.
 4. Van alle respondenten geeft 20% aan meer thuis te blijven. Voor de mensen met een beperking hakt het wegvallen van de buslijn er meer in: Van de respondenten met een beperking geeft 44% aan meer thuis te blijven.
 5. Van alle respondenten verwacht 84% geen gebruik te zullen maken van de buurtbus. Van de mensen met een beperking verwacht 77% geen gebruik te zullen maken van de buurtbus.
 6. Alle respondenten vinden de routewijziging vervelend: 9% onoverkomelijk, 77% zeer vervelend, 14% beetje vervelend.

De eerste conclusie is dat het wijzigen van de busroutes een groot probleem is voor veel Leusdenaren, vooral voor mensen met een beperking.

Aanbevelingen

 • Het is daarom goed alles in het werk te stellen om de route van de huidige lijn 77 te handhaven.
 • Mocht dat niet mogelijk zijn dan is het goed
  • de mensen goed te informeren over de wijziging en de argumenten die tot deze wijziging hebben geleid;
  • de genoemde varianten te bestuderen om te zien of daar zinvolle opties bij zitten die bij de eerst mogelijke aanpassing van de busroutes kunnen worden uitgevoerd;
  • voor mensen met een beperking goede vervoersalternatieven te organiseren;
  • dat met de concessiehouder voor het ingaan van de concessie wordt afgesproken
   • dat in het eerste jaar zorgvuldig door een onafhankelijke instantie wordt nagegaan hoe de mensen in het zuidelijk deel van Leusden Centrum de wijziging daadwerkelijk ervaren;
   • dat deze evaluatie van ervaringen tot wijziging van de route zal kunnen leiden.

Een tweede conclusie is (en erger) dat, ondanks mooie woorden, voor een deel van de burgers de mogelijkheden om volwaardig te functioneren in deze maatschappij weer worden beperkt.
Het verdient daarom aanbeveling dat agenda 22 resp. inclusief beleid nadrukkelijker dan nu in het beleid van provincie Utrecht en gemeente Leusden wordt opgenomen.

SP

We gaan samen met de SP, die ruim 2.500 handtekeningen verzamelde, nog in overleg met de gedeputeerde van de provincie om onze problemen voor te leggen.

En we overleggen met de gemeente over maatregelen om de negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken. De gemeente beraadt zich nog over de mogelijke oplossingen en de manier waarop ze met de getroffenen in contact kan/wil komen. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan de mensen voor wie deze wijziging echt een probleem is en die dat zelf niet kunnen oplossen.

Als dat voor u geldt, en u stelt contact met de gemeente daarover op prijs, stuurt u dan een email met onderwerp “ik heb een buslijn probleem” naar bus@voorleusden.nl. Wij zullen die e-mailadressen dan doorgeven aan de gemeente.

En we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin.

 

Namens de SMBL, Werkgroep Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid: Anne van den Dool.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.