Gemeente Leusden subsidieert eigen bijdrage Wmo voor lagere inkomens

Eigen bijdrage Wmo verlaagd

In Leusden is de inkomensonafhankelijke maximale eigen bijdrage Wmo-voorziening verlaagd.

Deze verlaging komt vooral ten goede aan inkomens tot € 20.000,-. Wanneer het inkomen hoger is, zal de eigen bijdrage navenant stijgen.

Door inzet van de WTCG-middelen* is de basisbijdrage voor de eigen bijdrage voor mensen met een laag inkomen (tot 120% van bijstandsniveau) verlaagd.
* Wet Tegemoetkoming voor Chronisch zieken en Gehandicapten

Alleenstaanden betalen een eigen bijdrage vanaf € 4,92 en meerpersoonshuishoudens vanaf € 7,15.

bijdrage wmo

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.