Themabijeenkomst: Levenstestament, testament en erfrecht

Als u zelf de regie over uw leven wilt houden, is het verstandig om een levenstestament te overwegen. Dat zou u nu moeten doen want u bent nu wilsbekwaam. In een levenstestament staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte, een ongeval of om een andere reden niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen en beslissingen te nemen. De notaris legt uw wensen vast in een notariële akte.

Testament

Het levenstestament gaat niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn allerlei bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Wie dat zijn bepaalt de wet. Hebt u andere wensen, wilt u zelf bepalen aan wie u wat wilt nalaten? Dan hebt u een testament nodig. De notaris kan u adviseren over de mogelijkheden en legt uw wensen vast in een notariële akte.

Een testament is niet altijd nodig. Bent u in grote lijnen akkoord met de wettelijke verdeling maar heeft u speciale wensen voor uw uitvaart of sommige bezittingen? Dan kunt u zelf een codicil opstellen. Een codicil is een met de hand geschreven document waarin u beschrijft wat uw wensen zijn. Een codicil moet wel voldoen aan bepaalde eisen. De notaris kan u adviseren.

schrijven

Themabijeenkomst: Levenstestament, testament en erfrecht

De SOL (de Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden) nodigt u van harte uit voor een lezing over deze belangrijke onderwerpen op:

woensdagmiddag 31 augustus in De Kom.
De Kom is naast de St. Jozefkerk, Hamersveldseweg 51.

U bent welkom vanaf 13:30 uur.

De spreker is notaris Mr M.R.E.M. Magnée, sinds 15 januari 2015 als notaris benoemd, als opvolger van de heren Spek en Van den Beld. De notaris zal tijdens zijn lezing vooraf verzamelde vragen beantwoorden.

Aanmelden

U kunt zich nog t/m 29 augustus op werkdagen opgeven tussen

19:00 – 20:00 uur bij: Ines van Zandwijk (KBO)
inesvanzandwijk@gmail.com, tel: 033 – 494 3997.

Als u zich per email opgeeft vermeld dan: uw naam, telefoonnummer en van welke bond u lid bent.

U bent van harte welkom!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.