tegemoetkoming

Nieuwe regeling tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten

De gemeente Leusden heeft de ‘Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten’ vastgesteld. Deze regeling vervangt de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en/of Compensatie Eigen Risico. Inwoners van de gemeente Leusden met een chronische ziekte of beperking, die hierdoor meerkosten maken, kunnen als zij voldoen aan de criteria, éénmaal per kalenderjaar een tegemoetkoming van €75,- aanvragen.

rolstoel

Wanneer ontvangt u € 75,-?

Als u onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, kunt u een aanvraag indienen.

  • Bent u chronisch ziek of beperkt en heeft u hierdoor meerkosten?
  • Heeft u de afgelopen drie jaren uw wettelijk eigen risico Zorgverzekeringswet volledig benut?
  • Was uw bruto jaarinkomen in 2015 lager of gelijk aan de genoemde bedragen in het Uitvoeringsbesluit (als u samenwoont met een partner of gehuwd bent, dan telt het gezamenlijke inkomen).

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden of ophalen bij Larikslaan2 of het gemeentehuis. Het ingevulde formulier kunt u samen met de bewijsstukken, opsturen naar Larikslaan2. Larikslaan2 helpt u dan verder in opdracht van de gemeente Leusden. Let op: u komt alleen in aanmerking voor de compensatie als u voldoet aan al deze drie criteria en de bewijsstukken kunt overhandigen.

Voor wanneer indienen?

Uw aanvraag over het jaar 2016 kan tot uiterlijk 31 december 2016 worden ingediend. Dient u voor 15 november 2016 het formulier in, dan is de uitbetaling nog in december 2016. Aanvragen die binnenkomen tussen 15 november en 31 december worden in januari 2017 uitbetaald.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Larikslaan2, tel 033-303 44 44, mail: info@larikslaan2.nl bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Sociaal Plein Leusden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.