voordracht omgaan met verlies 30 november 2016

De KBO Activiteitencommissie afdeling Leusden-Achterveld geeft een reeks van voorlichting rondom het thema ‘Omgaan met verlies’.

De Unie KBO heeft de brochure samengesteld over ‘Omgaan met verlies’. Het is een handreiking die helpt bij het zoeken en vinden van uw eigen manier van afscheid nemen en rouw verwerken. Elk afscheid is verdrietig en intensief. Een brochure kan dat niet veranderen, maar het kan wel informatie geven over omgaan met dit ingrijpende verlies.

Voordracht “omgaan met verlies”

Denken, praten en beslissen over de laatste levensfase vergt moed en is niet eenvoudig. Het liefst schuiven we de dood ver voor ons uit. Aan de andere kant willen we de regie zo lang mogelijk in eigen hand houden. Dat kan alleen als we tijdig nadenken over wat we wel en niet willen en hierover praten met (huis)arts en naasten.

eenzaam ouderen

Drs. Lucas A.M. Koch, huisarts, ethicus uit Achterveld houdt een interactieve voordracht over: (niet) Reanimeren. Wat is palliatieve zorg? En wat is euthanasie?

niet reanimeerpenning

Als je een –niet reanimeerpenning- draagt, is de medische hulpverlener gehouden dat hij je niet reanimeert. Wat houdt dat in? Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Als echte genezing van de ziekte niet (meer) mogelijk is,

is het bestrijden van de symptomen voor de ziekte belangrijk. Misschien dat dan ook een zelf bepaald levenseinde in gedachten opkomt. Sterven is een van de belangrijkste fasen in het leven. Op het moment dat iemand te weten komt dat hij zal gaan sterven verandert er plotseling van alles.

Waar en wanneer

U bent welkom op woensdagmiddag 30 november van

14:00 – 16:00 uur in De Kom, Hamersveldseweg 51 Leusden

De zaal is open vanaf 13:30 uur.

U kunt zich vanaf 16 t/m 25 november op werkdagen telefonisch opgeven tussen 19:00 – 20:00 uur bij mevrouw Truus Schüssler, telefoon: 033 – 258 61 41. Of u kunt (al eerder) een e-mail sturen met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, wel/geen KBO lid naar: activiteiten.kbola@gmail.com

KBO

18 januari 2017

Op woensdagmiddag 18 januari 2017 is in De Kit de bijeenkomst: ‘Rouwen: je kunt er niet omheen’. Rouwen, wat is dat? Hoe doe je dat?

Deze lezing wordt gegeven door mevrouw Marga Burger-Jongen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.