driehonderdduizend mantelzorgers overbelast

15% van de mantelzorgers voelt zichzelf overbelast.

Zij ervaren de zorg voor familie of bekenden als zwaar of zelfs zeer zwaar. Deze 15% zorgt gemiddeld 28 uur tegenover 8 uur van de overige 85%.

CBS

Volgens het CBS zijn er in Nederland twee miljoen mantelzorgers van 16 jaar en ouder. Gemiddeld besteden zij 11 uur per week aan zorg. Ongeveer 1,7 miljoen zorgt voor een familielid.

mantelzorg

Wat is mantelzorg geven?

Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner, kind of vriend, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan onder andere bestaan uit het doen van het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer of geldzaken regelen. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger die werkt vanuit een vrijwilligerscentrale wordt niet gezien als een mantelzorger. Iemand is mantelzorger als de zorg al minimaal 3 maanden duurt, of zorg biedt voor minimaal 8 uur per week.
Bron: www.CBS.nl

Zie ook:

NRC
CBS

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.