Kamer verwerpt Besluit Toegankelijkheid

Staatssecretaris Van Rijn moet uiterlijk 15 december met een drastisch aangepast Besluit Toegankelijkheid komen. Deze motie heeft de Tweede Kamer gisterenmiddag aangenomen.

Mensen met een beperking hadden maanden op het Besluit Toegankelijkheid gewacht. Eindelijk zou duidelijk worden hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte voor iedereen toegankelijk gemaakt zouden worden, in lijn met het VN-Verdrag. Maar toen het besluit eind oktober naar buiten kwam, waren de reacties daarop overwegend negatief. Dit plan was veel te vrijblijvend en bood geen concrete richtlijnen om Nederland toegankelijk te maken. Bovendien was het tot stand gekomen zonder de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties.

De Kamer heeft zich gisteren dus ook uitgesproken tegen het Besluit dat nu voorligt. In de motie wordt Van Rijn gevraagd om uiterlijk op 15 december met een nieuw Besluit te komen, “waarbij wordt aangegeven hoe de norm om tot algemene toegankelijkheid te komen, wordt ingevuld.”

In de motie wordt vervolgens verwezen naar Artikel 9 van het Algemeen commentaar op het VN-verdrag. Hierin staat beschreven wat onder ‘toegankelijkheid’ moet worden verstaan. Met daarbij een concrete uitwerking van normen en regels, per sector en per product en dienst.

ontoegankelijk

Lees verder: https://iederin.nl/nieuws/17924 (Hier kunt ook de motie downloaden)

ieder(in)

zie ook KASSA: Honderden mensen met beperking krijgen onvoldoende zorg

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.