Enquête over het nieuwe busvervoer: Uw mening telt!

Het nieuwe busvervoer: Uw mening telt!

Volgens Syntus en de provincie is de situatie “goed”. Waar is dat op gebaseerd?
VoorLeusden.nl wil graag weten wat UW mening is over het nieuwe busvervoer in Leusden.

Deze enquête is gesloten.

Rapportage vindt u hier.

Aanpassingen?

De procedure voor het aanpassen van de plannen voor 2017/2018 begint in januari. Samen met ons kunt u meepraten door uw mening te geven en uw ervaringen te delen.
Deze enquête gaat niet over de “aanloopproblemen” maar over de nieuwe buslijnen.
Als er volgens u aanpassingen nodig zijn dan gaan wij met de provincie en Syntus in gesprek.

Sterker

Hoe meer mensen deze enquête invullen des te sterker staan we wanneer we de provincie en Syntus aanspreken.
Deel vooral deze uitnodiging massaal op facebook en twitter om zo veel mogelijk Leusdenaren te bereiken.
De enquête loopt tot 23 januari.

 

[jpshare]

bus Leusden jan 2016

Enquête

Deze vragen gaan over uw ervaringen met het nieuwe busvervoer in Leusden.
Met deze vragenlijst willen we de volgende vragen kunnen beantwoorden:

  • Hoe ervaart u de wijzigingen, mogelijk in verband met uw handicap, buurt, gebruiksdoel en frequentie.
  • Zijn er volgens u wijzigingen nodig? Zo ja welke?
  • Welke voor- of nadelen ondervindt u?
  • Kunt u verbeterpunten aandragen?
  • Gebruikt u de bus nu vaker of juist minder vaak. Waarom?
  • Welke buslijnen gebruikte u en hoe is dat veranderd?
  • Gebruik u nu minder vaak of vaker ander vervoersmiddelen?
  • Vindt u de nieuwe opzet beter of slechter dan de oude?
  • Maakt u gebruik van de buurtbus, de Syntus-fietsen, vrijwilligersvervoer van Larikslaan 2? En wat vindt u daarvan?

Als de uitslag concrete pijnpunten aan het licht brengt dan gebruiken we die om  noodzakelijke wijzigingen in het routeplan te beargumenteren.

Deze enquête is gesloten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.