Geef bus 77 terug

510 Leusdenaren hebben de enquête ingevuld. 90% van busreizigers beoordeelt de nieuwe routes als slechter, 63% zelfs als veel slechter.

Rapportage enquête busroutes Leusden

Deze enquête is gehouden door de SMBL (VoorLeusden.nl) in de periode van 9 tot 23 januari 2017. Syntus, de nieuwe vervoerder in Leusden, was een maand in bedrijf.

Klachten

Er zijn heel veel klachten over het ontbreken van een (echte) bus in het zuidelijk deel van Leusden-Centrum, bij de Zeilmakerij en de Biezenkamp.

Het is logisch, ondanks dat deze enquête niet over de aanloopproblemen gaat, dat ook over de aanloopproblemen veel klachten zijn binnengekomen. (bussen die te laat of niet komen, overvolle bussen, buschauffeurs die de weg kwijt zijn etc.) 

Slechter gelijk of beter

kwaliteit busvervoer Leusden jan 2017

OordeelPecentageAantal
Veel slechter63,1 % 322
Slechter26,5 %135
Gelijk4,9 %25
Beter3,9 %20
Veel beter1,6 %8

De waardering van het busvervoer in Leusden is gedaald van een 6,9 naar een 3,1.

Frequentie

Het is dan ook niet wonderlijk dat 273 invullers (54%) minder tot veel minder met de bus gaan, tegen 12 (2,4%) meer.

De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

 • loopafstand (80%)
 • vertrek- of aankomsttijden (73%)
 • reistijd (73%)
 • frequentie (60%)

Dat heeft gevolgen voor het gebruik van de bus voor:

 • winkelen (70%)
 • treinverbinding (70%)
 • sociaal contact (54%)
 • uitgaan (51%).

De vermindering van het aantal ritten is ca 32%.

Alternatief

Als alternatief voor de bus wordt sinds de nieuwe routes méér gebruik gemaakt van:

 • de eigen auto (45%)
 • de auto van anderen (23%)
 • taxi (10%)
 • fiets (51%)
 • lopen (41%).

Reistijd en kosten (per week)

De reistijd neemt voor 70% meer tijd in beslag (gemiddeld 52 minuten meer) en voor 5,7% van de mensen is de reistijd korter geworden (gemiddeld 29 minuten minder)

Voor 3,7% van de mensen zijn de reiskosten lager geworden (gemiddeld € 4,07 minder) en voor 23% zijn de reiskosten hoger geworden (gemiddeld € 10,36 meer).

Deze kosten bestaan o.a. uit taxikosten en parkeerkosten in Amersfoort.

Buurtbus, fiets en vrijwilligers

De buurtbus wordt nog niet erg gewaardeerd en is nog niet veel gebruikt.

34% geeft velerlei redenen aan dat de buurtbus een slecht alternatief voor bus 77 is. Er zijn 3 respondenten die de buurtbuis beter vinden..

Syntus-fiets of Larikslaan2-vrijwilligers

Ook van de alternatieve vormen van vervoer wordt nog weinig gebruik van gemaakt.

 • 2 respondenten zijn tevreden.
 • 89% geeft aan geen gebruik gemaakt te hebben van deze vormen.
 • 9,2% vindt die mogelijkheden een slecht alternatief voor bus 77.

Mindervaliden

Van de invullers geeft 11% aan mindervalide te zijn. Het grootste deel van hen (80%) heeft problemen met lopen en/of staan, sommigen zijn visueel gehandicapt.
Van hen gaat 75% nu (veel) minder met de bus, vooral door de grotere loopafstand en de toegenomen reistijd.
Dat betekent voor hen minder winkelen, sociaal contact en uitgaan.
Onder hen is de beoordeling van het busvervoer gedaald van een 7,3 naar een 2,5.

Overige opmerkingen:

Hieronder een greep uit de opmerkingen die wij via de enquête binnenkregen:

 • Ik heb geen vertrouwen in het openbaar vervoer meer ik zit met de rolstoel.
 • De bushalte van lijn 77 of 78 was dichtbij. Onze elektrische fietsen laten we liever niet achter in een onbewaakte stalling.
 • Als mindervalide heb ik niets aan een fiets en spontane uitstapjes kunnen niet via Larikslaan2.
 • De 17 rijdt frequenter dat is prettig. Het scheelt mij veel reistijd.
 • Ik kan in de avonduren nergens meer heen. Mijn hele sociale leven in de avonduren is ingestort! Het leven is hierdoor saai en eentonig geworden. Wij hebben in 1981 deze woonplek speciaal uitgekozen omdat het dichtbij OV en winkels was.
 • Ik kon voor 11 december naar de bioscoop, winkelen en redelijk dicht bij huis met mijn boodschap uitstappen. Sinds 11 december ben ik niet meer met de bus geweest. Mijn leven is nog veel meer beperkt dan daarvoor.
 • Voor 11 december liep ik binnen de minuut naar de bushalte Biezenkamp. Na 11 december doe ik er 15 minuten over om bij de dichtstbijzijnde bushalte te komen.
 • De huidige ontwikkelingen degraderen een actieve ondernemende vrouw, die de maatschappij een zinvolle bijdrage t.a.v. landelijk ouderenbeleid gaf, tot een thuiszittend oud mens. Die zich nu afgeschreven voelt en niet meer die oudere is die de regie heeft over haar leven. Zo als de politiek de wereld en “ons oudjes” wil doen geloven.
 • Ik kan om gezondheidsredenen niet fietsen noch einden lopen. Ga nu met mijn auto naar de bushalte.
 • De fietsen vind ik echt een belachelijke oplossing voor een plaats als Leusden, er waren goede busroutes. Er moeten vrijwilligers opdraven om de bewoners thuis te laten komen of met de bus op pad te laten gaan. Dit maakt mensen die slechter ter been zijn altijd afhankelijk van derden, slechte zaak.
 • Als de bussen op tijd komen (nog niet meegemaakt) zijn er meer bussen per uur. Maar ik ben per rit een kwartier extra kwijt als ik loop. Als ik fiets staat mijn fiets onbeschermd de hele dag bij de bushalte (met te weinig fietsrekken). De tijd om lopend de bushalte te bereiken is van een paar minuten verlengd naar een kwartier. Met slecht weer wordt ik langzaam maar zeker de auto in gedreven. Gebruik van de buurtbus zou mij ongeveer €4,- per dag kosten.
  Door deze verandering kunnen mensen die minder mobiel zijn en door de overheid gemotiveerd om langer in hun eigen huis te blijven wonen nu moeilijker (hogere kosten, lange afstanden naar bushaltes) ergens naar toe. Langer in het eigen huis blijven wordt dan letterlijk BINNEN blijven.

Verbetervoorstellen

Geef lijn 77 terug

Wij hebben de respondenten gevraagd om aan te geven wat er verbeterd zou moeten worden.
Honderden mensen gaven hier aan dat zij de route van lijn 77 terug willen.

Daarnaast wordt gevraagd

 • om de bus ook langs De Biezenkamp te laten rijden.
 • op tijd te rijden.
 • de buurtbus ook ’s avonds te laten rijden tot minstens 20:00 uur en naar het station.
 • de app ook voor Windows te laten ontwikkelen.
 • bus 299 om de 20 min te laten rijden.
 • meer fietsenrekken bij de bushaltes.
 • bus 82 ook tussen 6 en 7 ’s ochtends door Leusden te laten rijden.

Bus Leusden Grafiek

SMBL naar Syntus en de provincie

De resultaten en opmerkingen uit deze enquête worden gebruikt om de verandering van het vervoersplan te bespreken met de provincie en Syntus.

Naar aanleiding van onze enquête van juni 2016 en de acties van de SP, is afgesproken om in februari met de gemeente om tafel te gaan.
In maart gaat SMBL, samen met de gemeente en de SP, in gesprek met de provincie en Syntus.

De uitslagen die uit deze enquête naar voren gekomen zijn, vormen de basis van de gesprekken.
Er moet echt iets gebeuren aan de loopafstand naar de bushaltes. Met name het zuidelijk deel van Leusden-Centrum en de Biezenkamp liggen te ver van de buslijnen. Maar er is nog een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt die we in die gesprekken aan de orde zullen stellen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.