ouderbonden helpen met invullen belastingaangifte

Net als in de afgelopen jaren is het weer mogelijk uw belastingaangifte te laten invullen door één van de door de ouderbonden opgeleide vrijwilligers. De gezamenlijke ouderenbonden, samenwerkend in de SOL en samenwerkend met Larikslaan2 hebben hiervoor de volgende procedure bedacht.

Inwoners van Leusden kunnen nu hulp bij het invullen van hun belastingaangifte  aanvragen via telefoonnummer 033 – 303 44 44. Dit kan van maandag tot met vrijdag van 9:00 uur tot 16:30 uur.

Belastingaangifte invullen

Het invullen voor de inwoners van Leusden gebeurt ook dit jaar in Antares (Tabaksteeg). Voor inwoners van Achterveld via telefoonnummer 0342 – 45 13 33 (De Heelkom, mevr. Ria Liemburg) op maandag, woensdag en vrijdag van 8:30 uur – 12:30 uur. Het invullen gebeurt hier in De Heelkom.

In bijzondere gevallen kan het invullen bij u thuis gebeuren.

Met u wordt een dag en een tijdstip afgesproken waarop uw aangifte wordt ingevuld. De afspraak wordt aan u schriftelijk bevestigd. Tevens ontvangt u bij de bevestiging een checklijst. Op deze lijst worden de benodigde gegevens vermeld, welke u dient mede te nemen. Ook staan op deze lijst de handelingen die u nog moet doen (aanvragen van machtigingscodes ed.).

Kleine bijdrage

Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een kleine bijdrage voor de te maken kosten. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen en uw lidmaatschap. Gezien het feit dat de belastingdienst is gestopt met het faciliteren (kosten dragen) van de opleiding en van het systeem zal de bijdrage wat hoger zijn dan in de afgelopen jaren. Hierover heeft u een en ander kunnen lezen in het magazine van uw ouderenbond.  Bij de zitting dient u het lidmaatschapsbewijs te tonen.

Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een inkomensgrens van €.35.000,= en voor gehuwden/partners en samenwonenden een inkomensgrens van €.50.000,= per jaar.

hulp bij invullen belastingaangifte Leusden

Verantwoordelijkheid

N.B. Ondanks dat u de aangifte altijd samen met een deskundige vrijwilliger invult, bent en blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Aan het invullen kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.