Omgaan met verlies

De KBO Activiteitencommissie afd. Leusden-Achterveld heeft een reeks van voorlichting gegeven rondom het thema:

‘Omgaan met verlies’

De Unie KBO heeft prachtige brochures samengesteld over het levenseinde. Die kunnen een handreiking zijn die helpen bij het zoeken en vinden van uw eigen manier van afscheid nemen en rouw verwerken. Als extra verdieping willen we u de mogelijkheid bieden deel te nemen aan een dialooggesprek op woensdag 15 maart.

Wat is een dialooggesprek?

In een kleine groep van vijf tot acht mensen staan we stil en luisteren we naar elkaars verhalen en stellen verdiepende vragen zodat we samen de dood met respect en op een natuurlijke gewone wijze bespreekbaar maken.

Er is ruimte voor nodig:

  • persoonlijke ruimte om er over na te gaan denken en met anderen te bespreken wat levenseinde voor je betekent, wat en hoe je het zou willen én
  • maatschappelijke ruimte om die wensen te (h)erkennen en zo mogelijk te realiseren.

Het gaat ook om levensvragen. Adriaan van Egmond is namens de Unie KBO de gespreksleider.

Er is nog een enkele plaats. U bent welkom op woensdagmiddag

ouderen verdriet

15 maart van 13:45–15:45 uur in De Kit, in de Geertrudishof aan de Hamersveldseweg tegenover de St. Jozefkerk;
de Kit is open vanaf 13:30 uur. Opgave tot en met vrijdag 10 maart a.s. telefonisch op werkdagen tussen 19:00–20:00 uur bij Truus Schüssler, telefoon: 033 – 258 61 41. Of u kunt een e-mail sturen met vermelding van: uw naam, adres en telefoonnummer, wel/geen KBO lid: activiteiten.kbola@gmail.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.