Wat betekent “het nieuwe inzamelen” voor mindervaliden en ouderen?

11 juli laatste keer restafval

Er is een aantal nieuwe ondergrondse containers in Leusden geplaatst voor het restafval. U kunt deze vanaf 7 juli 2017 gaan gebruiken. Op 11 juli wordt het restafval voor de laatste keer bij u in de straat opgehaald.

Meer in informatie is te vinden op de website van de Gemeente Leusden: https://www.leusden.nl/afval

Tot 1 januari 2018, kunt u het restafval kosteloos aanbieden bij de containers.

Meer afval door ziekte of handicap.

Sommige Leusdenaren zullen echter door ziekte of een handicap, meer afval produceren. Denk hierbij aan incontinentiemateriaal of stoma afval.
Voor deze groep wordt er een compensatieregeling in het leven geroepen.

De hoeveelheid afval wordt wel geregistreerd, maar zal vanaf 2018 niet in rekening gebracht worden.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met Larikslaan2.
Larikslaan2
3833 AM Leusden
033 – 303 44 44
info@larikslaan2.nl

Leusden afvalcontainers 2017

Moeite met aanbieden

Kunt u uw afval niet zelf in de afvalcontainers krijgen? Heeft u daar ook geen hulp voor? Dan zal de gemeente, samen met u naar een oplossing zoeken. Ook daarvoor neemt u contact op met Larikslaan2 voor een gesprek.

Wanneer heeft u recht op compensatie of hulp?

Ook voor de gemeente Leusden is het een uitdaging om te beslissen of u in aanmerking komt voor compensatie of een andere oplossing. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

  • Heeft u hulp van:
    • valide huisgenoten?
    • een sociaal netwerk?
    • huishoudelijke hulp vanuit de Wmo?
  • Heeft u langer dan 1 jaar afval van medische aard?
  • Heeft u, door medische oorzaak meer dan 60 liter afval per 2 weken?

Hiervoor heeft onze gemeente een beslisboom opgesteld. Deze is hier in te zien, zodat u alvast kunt bekijken of u in aanmerking komt voor een regeling:

download PDF beslisboom

 

 

duwgroep Leusden
Door duwgroep Leusden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.