Misleidende informatie van Syntus over busvervoer in Leusden

Syntus geeft in zijn concept vervoerplan 2018 een misleidend beeld van de vervoersontwikkeling in Leusden. Hoewel in het plan wordt gesteld dat de reizigersaantallen (op de haltes van lijn 17 en 217) zijn gegroeid, blijkt uit de cijfers dat het aantal reizigers dat in Leusden gebruikt maakt van de bus aanzienlijk is afgenomen. Totaal 13% en in het zuidelijk deel van Leusden 25%.

Vorige week werd het concept vervoersplan van Syntus voor 2018 gepubliceerd. Daarin wordt voor het hele concessie gebied (ongeveer de hele provincie Utrecht) aangegeven welke wijzigingen door Syntus worden voorgesteld. Ter voorbereiding daarop heeft Syntus contact gehad met de gemeenten, het ROCOV (Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer), de belangenorganisaties en reizigers die Syntus benaderd hebben.

Het plan heeft een positieve toonzetting. Er is niet zo’n beste start gemaakt maar dat is gecorrigeerd en het wordt steeds beter. Iedere dag worden er stappen gemaakt op weg naar beter OV.
Ook dit nieuwe vervoerplan moet volgens Syntus worden gezien als een stap in het verbeterproces. In het plan worden alle buslijnen besproken, wordt opgesomd wat er wel en niet goed ging en worden maatregelen voorgesteld of wordt aangegeven dat en waarom gevraagde verbeteringen niet worden meegenomen in het plan.

Kleine aanpassingen

Ook de situatie m.b.t. het vervoer in Leusden wordt beschreven. Inwoners en politici hebben laten weten dat de nieuwe lijnen een verslechtering zijn maar een deel van de reizigers is blij met de nieuwe route schrijft Syntus in dit rapport.
De conclusie van Syntus is dat de nieuwe routes (lijn 17, samen met lijn 217) een beginnend succes zijn. Gesuggereerd wordt dat dat ook de conclusie van de gemeente, het ROCOV, de SMBL en de provincie is.
Het plan van Syntus is dus ook om, ondanks alle protesten uit Leusden, de huidige situatie zo te laten en op kleine puntjes aan te passen.

Maar pas in dit concept plan worden voor het eerst cijfers over het gebruik van de bus gegeven en vergelijkbare cijfers met hoe het was in de tijd dat Connexxion onze vervoerder was. In een overzicht wordt het aantal instappers in Leusden van januari 2015 en van maart 2017 opgenomen.

bus Leusden jan 2016

Bedrieglijk

Als je die cijfers goed bekijkt en dan de tekst leest dan lijkt het over verschillende buslijnen te gaan. De Leusdenaren worden gecomplimenteerd dat ze de verder weg gelegen haltes goed weten te vinden (!) en de gemeente heeft dat bevestigd door bij de overgebleven haltes extra fietsrekken te zetten.
En in de tekst wordt gesteld dat de reizigers aantallen op de haltes van de bus lijnen 17 en 217 is gegroeid. Eigenlijk is dat bedrieglijk, want daarbij wordt bewust genegerd dat reizigers voorheen ook op andere haltes konden instappen. Met die aantallen is even geen rekening gehouden.

De cijfers laten namelijk zien dat het aantal busreizigers in heel Leusden en met name het zuidelijk deel van Leusden fors is afgenomen. Het aantal instappers op het traject Noorderinslag en de wijken ten zuiden daarvan bedroeg in januari 2015 793 reizigers per dag en in maart 2017 bedroeg het aantal instappers op de Noorderinslag (zuidelijker gaat de bus niet meer) 595 reizigers per dag. Beide cijfers incl. de halte Bohemen en de halte Burg. Buininkpark. Dat is een terugval van 201 reizigers per dag. Dat betekent dat 25% van de reizigers uit het zuidelijk deel van Leusden geen busvervoer meer heeft.
Dat is wat de SMBL en de SP hebben voorspeld als resultaat van de gehouden enquêtes, maar wat niet werd geloofd. En nu het echt zo erg blijkt te zijn wordt het genegeerd. Want deze conclusies worden in het concept vervoerplan niet getrokken. De cijfers worden in een plaatje getoond maar er wordt in de tekst net gedaan of het allemaal goed gaat. En voor één halte waarbij de cijfers nu echt veel lager liggen dan in 2015 wordt (beetje flauw) gesteld dat we niet zeker weten of de eerdere cijfers (van Connexxion) wel betrouwbaar zijn.

In het noordelijk deel van Leusden zijn er wel meer instappers. Als we het aantal instappers op alle haltes noord van de Noorderinslag vergelijken zien we dat er in januari 2015 daar 524 reizigers op de bus stapten en in maart 2017 549. Een toename van 25, dat is 5% van het aantal instappers in 2015.

Tijdwinst

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe routes is natuurlijk de nieuwe lijn 217. Het aantrekken van nieuwe reizigers van ons bedrijventerrein was een belangrijk doel van de nieuwe lijnen. Het rapport zegt nu dat de nieuwe halte aan de Randweg 53 instappers per dag heeft. En dat het terugbrengen van de lijnen 77 en 78, zoals de hele gemeente wil, niet kan als we ook lijn 217 willen houden.
Hieruit blijkt dat het verdwijnen van de busverbinding in het zuiden van Leusden een gevolg is van het introduceren van de snelle verbinding (217) van het bedrijventerrein naar Amersfoort en terug. Dat kost veel mensen in het zuiden van Leusden hun busverbinding, met een heel veel nare gevolgen voor heel veel mensen (en ruim 200 reizigers per dag minder) en het levert 53 extra instappers op die nieuwe bushaltes bij het bedrijventerrein op de Randweg op. Terwijl de tijdwinst van bus 217 t.o.v. bus 17 4 tot 8 minuten is.

Zelfs als het je niet kan schelen dat mensen voor wie de bus i.v.m. hun beperking belangrijk is, worden gekort op hun mobiliteit ten gunste van mensen die valide zijn en graag voor hun woon/werk van de bus gebruik maken, moet het je duidelijk zijn dat je niet van 201 mensen de bus kan afpakken om te zorgen dat 53 mensen 4 tot 8 minuten sneller van en naar station Amersfoort kunnen reizen.

Dus de conclusie is nog steeds dat de routes van lijn 77 en 78 moeten worden hersteld. Als dat niet kan met 217 dan maar zonder 217.
Wat ons betreft is het experiment 217 mislukt. Het heeft teveel gekost van teveel Leusdenaren, met name van mensen met een beperking en moet nu zo snel mogelijk woerden beëindigd. Liefst nog voor de zomer.


Contact: bus@VoorLeusden.nl

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.