Mantelzorg(t)huis

De Rotary Club (RC) Leusden heeft het initiatief genomen een project Respijthuis of Mantelzorg(t)huis in de gemeente Leusden te starten.

Is er naar uw mening behoefte aan een respijtzorg of mantelzorghuis in Leusden? Voor welke doelgroep is de meeste behoefte? 

mantelzorg handen

Wat is het idee?

Een locatie, waarbij nu de gedachte is dat dit bij voorkeur in het centrum van Leusden is, waar mensen met een zorgvraag of diens mantelzorgers tijdelijk kunnen verblijven in een gezellige, huiselijke omgeving. De zorg in het Mantelzorg(t)huis wordt van de mantelzorger niet geheel overgenomen door vrijwilligers of door andere zorgverleners. De mantelzorgers behouden samen met de zorgvrager de regie over de geleverde zorg. Wanneer noodzakelijk en afhankelijk van de situatie, wordt de reeds ingezette zorg tijdelijk ook mee verplaatst. Medewerkers van het Respijthuis zullen voornamelijk bestaan uit vrijwilligers die de mantelzorgers ondersteunen in de zorg die zij verlenen. Het Mantelzorg(t)huis Leusden beoogt aan zorgvragers en mantelzorger(s) respijtzorg te bieden in een huiselijke omgeving waar iedereen zich thuis, veilig en prettig voelt. Er is aandacht voor zowel de zorgvrager als diens omgeving, de mantelzorgers. De sfeer zal dan ook warm, open, gastvrij en ook kindvriendelijk zijn, zodat iedereen die dat wil, zich vrij voelt om binnen te komen om op bezoek te komen met zo min mogelijk ‘drempels’.

De zorg in het Mantelzorg(t)huis wordt 24 uur per dag van de mantelzorger geheel of gedeeltelijk overgenomen door een team van speciaal geschoolde vrijwilligers gecoördineerd door één of meerdere professionals. Met elkaar worden de gasten een ontspannen verblijf en de mantelzorger de broodnodige adempauze geboden.

Wij zijn van mening dat we dit project niet goed kunnen realiseren zonder de medewerking en input van de mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar mantelzorgers en vrijwilligers die mee willen praten om dit project te realiseren.

We hebben daartoe de volgende vragen:

  1. Is er naar uw mening behoefte aan een respijtzorg of mantelzorghuis in Leusden?
  2. Voor welke doelgroep is de meeste behoefte: mantelzorgers voor mensen met dementie of met een lichamelijke aandoening, mensen in een palliatief stadium of mag dat niet uitmaken
  3. Waar moet een respijthuis of mantelzorg(t)huis volgens u aan voldoen?
  4. Welke adviezen wilt u ons (de projectgroep) t.a.v. dit project mee geven?
  5. Bent u bereidt deel te nemen aan een bijeenkomst waar we met verschillende stakeholders (denk aan huisartsen, vertegenwoordiger van gemeente Leusden, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, zorgverzekeringen, patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers etc) om verder over dit initiatief vorm te geven?
  6. Bent u bereid in de toekomst verder actief te participeren in dit project?

U kunt uw reactie mailen naar: gjvdputten@xmsnet.nl.
Bellen mag ook op 06 41 50 9822.

Mede namens het projectteam Respijthuis RC Leusden, alvast dank voor uw medewerking.

Gert-Jan van der Putten

Rotary Leusden c.a.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.