‘Stille’ eenzaamheid groot probleem

Leusder Krant – Pagina “Voor Elkaar”

Week tegen Eenzaamheid

In de Week tegen Eenzaamheid (tot 1 oktober) wordt stilgestaan bij een probleem dat veel mensen raakt: eenzaamheid, wat zoveel betekent als een gevoel van leegte, verdriet of angst ervaren, je niet verbonden voelen met andere mensen om je heen, je niet thuis voelen of denken dat er voor jou geen plek (meer) is.

Eenzaamheid is moeilijk meetbaar. Soms lijken mensen eenzaam, maar voelen zij dat niet zo; ze hebben niet zoveel behoefte aan contacten. Anderzijds zullen mensen niet gauw zeggen dat ze eenzaam zijn. Gevoelens van schaamte of ongemak of de angst om andere mensen te belasten kunnen een rol spelen. Zij kunnen voor hun omgeving onzichtbaar zijn in hun gevoelens van eenzaamheid, waardoor dit probleem zich ongemerkt kan verdiepen. Uit onderzoek blijkt dat in Leusden 40 procent van de ouderen zich regelmatig eenzaam voelt en 6-7 procent zegt ernstig eenzaam te zijn (dat laatste betekent zo’n 350 tot 400 ouderen).

eenzaam

Risico

Als we kiezen voor een zorgzame samenleving, waarin omgekeken wordt naar elkaar, dan is de vraag cruciaal: hoe herken je stille eenzaamheid en hoe kun je er iets aan doen? Belangrijk is te letten op bepaalde risicofactoren die de kans op eenzaamheid vergroten, zoals het overlijden van een naaste, echtscheiding, verlies van baan, (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid of verhuizing. Vermindering van mobiliteit, inkomen, fysieke fitheid en geestelijk welbevinden kunnen mensen in een isolement brengen. Familieleden en vrienden, indien aanwezig en enigszins in de buurt wonend, kunnen een rol spelen in deze situatie. Ook is er een categorie mensen, dat om kan gaan met zijn of haar beperkingen, zelf mogelijkheden ziet en actief op zoek gaat naar bezigheden en activiteiten.

Aanbod

De mensen die vanuit hun beroep stuiten op situaties van eenzaamheid en daaraan gerelateerde problemen, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige en de medewerkster van de thuiszorg, bibliotheek of Larikslaan2 kunnen verwijzen naar het hulpaanbod en de activiteiten van vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden en buurtorganisaties. Denk aan het Maatjesproject, huisbezoeken en dagactiviteiten door vrijwilligers van de Zonnebloem, de Grijze Borrel, lezingen en excursies van de SOL en de koffieochtenden in ’t Binnenhuys van de DUWgroep/Stimulans of in de Buurthuiskamer in de Moespot van DAVA (Achterveld). Ook kan men verwijzen naar Larikslaan2, de agenda van sociaalplein-Leusden.nl en binnenkort de Huiskamer van Leusden. In ernstige gevallen kan de consulent van Larikslaan2 passende ondersteuning bieden.

Maar zijn wij niet allemaal in staat, los van beroep of functie, maar als buur, straat- of buurtgenoot, als mens, om eenzaamheid in de directe leefomgeving te signaleren en daar iets mee te doen? Larikslaan2 en buurtorganisaties geven hier een bevestigend antwoord op.

Bron: Leusder Krant

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.