Leveranciers Wmo-hulpmiddelen 2018

Nieuwe leveranciers Wmo-hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2018 verzorgen twee nieuwe leveranciers de levering en het onderhoud van hulpmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets of tillift aan inwoners in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg .

Deze partijen zijn Medipoint en Meyra. Inwoners kunnen tot het eind van dit jaar nog terecht bij de huidige leverancier Welzorg. Ook daarna behouden zij hun eigen hulpmiddel. Alle klanten ontvangen een brief met wat deze verandering voor hen betekent.

Het contract dat de gemeente heeft met Welzorg voor het leveren van deze diensten, loopt eind dit jaar af. De gemeenten hebben ervoor gekozen het contract met Welzorg niet te verlengen, omdat er onvrede was over de dienstverlening. Daarom zijn er nieuwe contracten gesloten.

Nieuwe aanbesteding

In de nieuwe aanbesteding is gelet op kwaliteit en prijs. Kwaliteit is hierin meer meegewogen dan prijs. De dienstverlening van beide leveranciers voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De contracten met Medipoint en Meyra lopen tot 31 december 2020 en kunnen maximaal twee maal met twee jaar verlengd worden.

rolstoel

Wie krijgt welke leverancier?

Bij de start zal Medipoint circa 60% van de hulpmiddelen onderhouden en leveren aan de inwoners in de regiogemeenten en Meyra aan 40% van de inwoners. De verdeling is gemaakt op basis van postcode en is vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. Een belangrijk verschil met afgelopen jaren is dat de gemeenten nu werken met twee leveranciers. Dit geeft de klant de ruimte om te kiezen en bij onvrede over te stappen. Overstappen kan alleen bij gegronde redenen die vaker zijn voorgekomen, bijvoorbeeld wanneer meerdere afspraken niet ziet zijn nagekomen. Dit geldt niet voor ervaringen in het verleden (voor 1 januari 2018). Nieuwe klanten mogen zelf kiezen voor een leverancier.

Bron: Sociaalplein-Leusden

Sociaal Plein Leusden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.