Per week 24 uur respijt voor mantelzorger

Leusder Krant | pagina Voor Elkaar

Want, wie zorgt eigenlijk voor de mantelzorger?

Ook in Leusden groeit het aantal mantelzorgers. Zonder hen is het Nederlandse zorgsysteem nu en in de toekomst niet houdbaar. Op de landelijke Dag van de Mantelzorg (10 november) zal er aandacht zijn voor het gevaar van de toenemende overbelasting van mantelzorgers.

Mantelzorgcompliment

Mantelzorg is langdurige zorg die mensen onbetaald (of vanuit een persoonsgebonden budget) geven aan één of meer personen uit hun omgeving, die verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapt, dan wel langdurig of chronisch hulpbehoevend is. Woont u in Leusden, ontvangt u mantelzorg en wilt u hem of haar daarvoor bedanken? Dit kan door middel van een mantelzorgcompliment, een bedrag van € 150 via de gemeente. Vul hiervoor vóór 15 november een formulier in op de site www.sociaalplein-leusden.nl. U kunt het ook laten toesturen via mantelzorg@larikslaan2.nl.

Respijt

Overbelasting

Mantelzorg kan zwaar zijn, zeker met een baan ernaast. Als de zorg langdurig, fysiek en/of psychisch zwaar van karakter is en haast ongemerkt veel uren in de week in beslag neemt, dan ligt het gevaar van overbelasting of zelfs een burn out op de loer. Mantelzorgers gaan namelijk altijd door, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Ze voelen zich persoonlijk verantwoordelijk en haken daarom nooit af.

Bent u mantelzorger? Doe dan eens de 3-minuten check van Larikslaan2, waarmee u snel kunt bepalen of de mantelzorg voor u belastend is en zo ja, in welke mate. U kunt de 3-minuten check ophalen bij Larikslaan2 of aanvragen via mantelzorg@larikslaan2.nl.

Respijt

In Leusden biedt Larikslaan2 cursussen aan voor mantelzorgers die zich overbelast voelen. Om beter om te gaan met de situatie geven ‘consulenten mantelzorg’ goede tips en adviezen. . Maar vindt de mantelzorger ook de weg naar Larikslaan2? Mantelzorgers ervaren te vaak dat ze er alleen voor staan. Voor Wim Blokland van Zonnebloem Leusden is het glashelder: “We moeten ontzettend zuinig zijn op mantelzorgers. We hebben als samenleving de plicht om mantelzorgers in staat te stellen om hun batterij geregeld weer op te laden en op adem te komen. Zij moeten wekelijks 24 uur respijt hebben. Wij als samenleving moeten dat zien te regelen!” Met respijt heeft de mantelzorger een moment voor zichzelf. Anderen nemen de zorg even over. Dat kan door de inzet van een maatje, een paar keer in de week dagopvang of voor een weekend opname in een ‘respijthuis’. En als wij allemaal wat meer naar elkaar omzien is ook al veel te bereiken: wanneer je bij je eigen boodschappen ook iets meeneemt voor de buurvrouw die voor haar zieke man zorgt. Als je ineens een bed in de woonkamer van de buren ziet staan, kun je vragen of je met iets kan helpen. Want, wie vraagt er eigenlijk aan de mantelzorger hoe het met hem of haar gaat?

Bron: LeusderKrant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.