Hier ben ik!

”Ik heb geleerd voor mezelf op te komen en te zeggen wat ik vind”

Wil jij ook steviger in je schoenen staan?
Doe mee met de training: Hier ben ik!

Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze verlegen zijn, moeite hebben om voor zichzelf op te komen of het lastig vinden om contact te leggen.
Hier ben ik! leert kinderen steviger in hun schoenen te staan, weerbaarder te worden en meer plezier te beleven aan sociale contacten. Dankzij de combinatie van sport, spel en oefeningen ervaren ze spelenderwijs wat het effect is van hun gedrag. Wat gebeurt er als je doet zoals je altijd doet en wat als je anders reageert, initiatief neemt, vertrouwt op de ander?

Hier ben ik! is een combinatie van leren, ervaren èn doen.

hier ben ik!

Training

De training wordt meerdere keren per jaar, voor verschillende leeftijdsgroepen georganiseerd. De kosten zijn: € 40,00
Als er een training start, leest u dit op www.sociaalplein-leusden.nl en in de Leusderkrant.

Aanmelden voor deze cursus kan niet meer. (dit is een bericht van december-2017)

Meer weten?

Mail naar info@larikslaan2.nl of bel 033 303 44 44

Hier ben ik! is een training voor kinderen op de basisschool en bestaat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd. Bij de laatste bijeenkomst doen ook de ouders mee. De groepsgrootte is beperkt, persoonlije aandacht is belangrijk.
Na inschrijving volgt vlak voor de start van de training een kennismakingsgesprek. Zowel de kinderen als de ouders krijgen oefeningen voor thuis mee.
De cursus wordt verzorgd door het CJG en Larikslaan2 in samenwerking met de Buurtsportcoach.

Sociaal Plein Leusden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.