Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Veel waardering voor inzet vrijwilligers in Leusden

Prijzen en onderscheidingen

In de gemeente Leusden leveren diverse verenigingen, clubs en initiatieven hun bijdrage aan het welzijn van de inwoners. Maar ook mantelzorgers en zorgzame buren zetten zich in relatieve anonimiteit onbetaald in voor hun medemens. Regelmatig worden mensen of organisaties uit Leusden die zich op deze wijze de samenleving (mede) draaiende houden, in het zonnetje gezet worden als blijk van waardering. Behalve met de koninklijke lintjesregen gebeurt dit in de vorm van een aantal locale prijzen en onderscheidingen, waarvan we hier de bekendste behandelen.

Vrijwilligerstrofee

De Vrijwilligerstrofee wordt jaarlijks in december uitgereikt aan een vereniging, organisatie of initiatief. Zij moeten zichzelf aanmelden via www.sociaalplein-leusden.nl. Vijf onafhankelijke juryleden kiezen onder meer aan de hand van hun antwoord op de vragen ‘Is het vernieuwend?, Is het levensvatbaar?, Voor hoeveel mensen wordt het gedaan?, In hoeverre gaat het om pure vrijwilligers? en Over hoeveel middelen beschikt men?’ wie de wisselbeker en een geldbedrag van € 1000 wint. De keus viel onlangs op de nog jonge Achterveldse organisatie DAVA, dat als doel heeft ervoor te zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in hun dorp kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving.

Inzendingen maken tevens kans op de AFAS Aanmoedigingsprijs, eveneens een wisselbeker en daarnaast een cheque van € 750. Deze prijs ging naar Anita Vlist, de initiatiefneemster van Make and Mend, een naaiatelier waar vluchtelingen en statushouders hun vak of hobby kunnen uitoefenen.

Gemeentepluim

De Gemeentepluim wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties die Leusden positief op de kaart hebben gezet en kleur geven aan Leusden. Afgelopen december viel deze eer de Historische Kring Leusden te beurt.

Annie de Beaufortspeld

De Annie de Beaufortspeld is een gemeentelijke onderscheiding voor de personen die zich langere tijd op bijzondere wijze maatschappelijk of op sociaal gebied binnen Leusden verdienstelijk gemaakt hebben. Bij de speld hoort een cheque van € 2500 die door stichting De Boom beschikbaar wordt gesteld. De speld is recentelijk uitgereikt aan Hans Voorn, de man die dagelijks met zijn barbecuetang zwerfafval van de straat plukt. Wie iemand kent die de Gemeentepluim of de Annie de Beaufortspeld verdient, kan vóór 1 december een e-mail naar bestuurssecretariaat@leusden.nl sturen.

Annie de Beaufeaurtspeld

Erepenning

De Erepenning van de gemeente Leusden wordt alleen in zeer bijzondere gevallen toegekend d aan Leusdenaren en niet-Leusdenaren die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk hebben gemaakt. De uitreiking vond nog maar twee keer plaats, de laatste keer aan Ton Weevers, die aan de wieg stond van Theater De Tuin.

Stille Kracht

Tenslotte kreeg Tini Zeeman dit jaar de Stille Kracht onderscheiding van SMBL.

Bron: Voor Elkaar LeuderKrant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.