Over het busvervoer in Leusden

Het busvervoer in Leusden blijft ons bezighouden. Het is ook verre van ideaal en heel veel Leusdenaren hebben hier last van.
Hieronder de brief van SMBL aan de raad van bestuur Keolis

Van SMBL aan de raad van bestuur Keolis

Aan de raad van bestuur Keolis
Postbus 297
7400 AG Deventer

Datum: 23 maart 2018
Betreft: Syntus vervoerplan Leusden 2019

Geachte heer/mevrouw

Bij deze doen we een verzoek om het zuidelijk gedeelte van Leusden Centrum en de omgeving Biezenkamp in uw dienstregeling 2019 op te nemen. U weet dat heel Leusden, alle politieke partijen en B&W zich hebben ingespannen om weer een lijndienst in het zuidelijk gedeelte van Leusden Centrum te krijgen.
We onderbouwen ons verzoek met de volgende punten

I.
Het busvervoer en goede aansluiting op andere openbare vervoersvoorzieningen is belangrijk voor ouderen en mensen met een beperking; zowel om zelf de deur uit te gaan alsook om bezoek te ontvangen van andere mensen die op het busvervoer zijn aangewezen.
• Bij de Biezenkamp is het verzorgingshuis Het Hamersveld. Verder zijn en worden er bij de Biezenkamp veel woningen gebouwd, waarvan een deel aantrekkelijk is voor ouderen. Dit maakt de afwezigheid van de bus hier weer extra schrijnend.
• In het zuidelijk deel van Leusden Centrum wonen veel ouderen aan de Zeilmakerij. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor het bouwen van een aantal woningen (“de verborgen tuinen”) die vooral voor ouderen interessant zijn.
Naar onze mening draagt goed bereikbaar busvervoer in deze wijken ertoe bij dat mensen zelf de deur uit kunnen gaan en bezoek kunnen ontvangen van mensen. Indirect draagt het bij dat mensen zich minder eenzaam voelen.

II.
Onze SMBL-enquête van januari 2017 heeft 510 reacties uit Leusden Centrum opgeleverd.
Hierin komt duidelijk naar voren dat voor een groot deel van de mensen (273 van de 510 invullers) de afstand naar de bushalte te groot geworden is. Daardoor kunnen zij geen gebruik meer maken van de bus en gebruiken nu andere middelen (auto, fiets, buren of familie) voor hun vervoer of blijven vaker thuis.
Goede busverbinding voor de mensen in deze wijken draagt ertoe bij dat zij minder snel de auto pakken, hetgeen weer goed is voor het milieu.

III.
Uit de cijfers bij uw vervoerplan 2018 is gebleken
• dat het aantal dagelijkse instappers in Leusden Centrum tussen januari 2015 en maart 2017 is gedaald van 1235 naar 1059 instappers (176 per dag);
• en dat in het gebied waar vroeger bus 77 reed de daling nog groter is, van 711 naar 510 instappers, dus een vermindering van 201 instappers per dag. Dit zijn mensen die nu echt niet meer met de bus gaan.
• behalve deze mensen uit het zuidelijk deel van Leusden Centrum waren er ook 58 instappers in de omgeving van de Biezenkamp. Waar die zijn gebleven is niet na te gaan met deze cijfers. Een deel van deze mensen stapt nu waarschijnlijk in op andere haltes die verder weg liggen, maar waarschijnlijk zijn ook hierbij mensen die naar andere oplossingen hebben moeten zoeken of thuis bleven.
We kunnen – uitgaande van deze cijfers – concluderen dat de nieuwe dienstregeling (meer bussen op de lijn Leusden Centrum noord) toch minder instappers per dag heeft opgeleverd. Een lijnbus minder in Leusden Centrum Noord en 1 lijnbus door het zuidelijk deel van Leusden Centrum naar het station Amersfoort zal wellicht tot gevolg hebben dat het aantal instappers stijgt.

Deze drie argumenten (bestrijding eenzaamheid ouderen en mensen met een beperking, milieu, groei van het aantal instappers) onderstrepen ons verzoek om in uw vervoerplan voor 2019 ervoor te zorgen dat het zuidelijke deel van Leusden Centrum en de omgeving van De Biezenkamp weer een goede aansluiting op het bussennet krijgen.
Graag zijn we bereid ons verzoek toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de SMBL

Sjef Kemps Voorzitter SMBL
Anne van den Dool Werkgroep Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid

Syntus Bus

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.