SOL en Van Onder Op roepen op tot actief seniorenbeleid

‘Gemeente, daag de mensen uit!’

Marcel Landman, Jos de Boer (namens de SOL), Hans Acherman en Eric-Jan Tuininga (namens Van Onder Op) zijn benieuwd of het lijsttrekkersdebat op 13 maart hun meer helderheid gaat brengen omtrent de plannen van de politieke partijen ten aanzien van ouderen. Alle vier zijn ze voorzichtig positief, maar er moet nu wel doorgepakt worden.

Geschikte woning

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat heeft dan wel consequenties, want door toenemende lichamelijke problemen, verminderde mobiliteit en verschralende netwerken, liggen tal van gevaren op de loer, zoals eenzaamheid, isolement en verwaarlozing. Een geschikte woning is één ding. Landman: “We moeten er goed op letten dat er wel genoeg beschikbaarheid van betaalbare sociale woningen is voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Die doorstroming is ook belangrijk voor gezinnen die juist behoefte hebben aan zo’n grotere woning.”

Ouderen Overleg Politiek Leusden

Participatieraad

Komt men (nog) niet in aanmerking voor thuiszorg en huishoudelijke hulp, dan is het wel zaak dat alles draaiende blijft: de woning schoonhouden, de tuin, klusjes in en om huis, op tijd boodschappen doen of de hond uitlaten bij ziekte. Dat krijgt men niet meer altijd zelf voor elkaar en de kinderen wonen niet altijd in de buurt of kunnen / willen niet (altijd) bijspringen. Hoe moet het dan verder? Niet elke oudere weet dan de weg. De Boer: “Wij zijn als SOL blij dat er sinds kort een Participatieraad in Leusden is opgetuigd. Hierin is op het gebied van zorg en welzijn ook het geluid van de ouderen hoorbaar voor college en raad. Er is echter meer nodig.”                 

Actiever

De vier senioren zijn het hartgrondig met elkaar eens: de gemeente zou een actievere rol moeten spelen in het ouderenbeleid. Tuininga: “Ik ben onder de indruk van de geweldige netwerken die er bestaan in Leusden. Denk eens aan de Raad van Kerken, Humanitas, Zonnebloem en de SOL. Er zit zoveel potentie, kennis en energie in die samenleving, maar knoop het eens aan elkaar!” De wens wordt geuit om de burgers meer uit te dagen om te komen met creatieve ideeën en goede plannen én daar dan ook budget voor beschikbaar te stellen.

Laagdrempelig

Waar alles goed zou kunnen samenvallen is het op wijkniveau opzetten en beheren van de zogeheten laagdrempelige wijkkamers of huiskamers. Acherman: “Het door Van Onder Op ontwikkelde idee van laagdrempelige inlooppunten op rollator afstand, is nu ook in de programma’s van de politieke partijen geland.” Hier kunnen buurtbewoners, niet alleen ouderen, bezigheid en gezelligheid vinden. Het zijn plekken waar men makkelijk binnenloopt en door de regelmatige aanwezigheid van zowel georganiseerde vrijwilligershulp als zorgprofessionals, zoals de wijkverpleegkundige, sneller wegwijs kan worden in alle mogelijkheden voor formele en informele hulp en zorg.     

Bron: Leusder Krant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.