Wat vindt u van het openbaar vervoer in Leusden?

Enquête Provincie en Syntus

Wij vragen alle Leusdenaren de enquête in te vullen en uw mening te geven!

Dat kan tot 4 maart dus wees snel

De provincie en Syntus houden een enquête over het openbaar vervoer in de provincie.

Deze enquête stelt een aantal vragen die gericht zijn op verschillende situaties in de provincie Utrecht, maar stelt geen vragen over de problematiek in Leusden. Die is voor de provincie en voor Syntus blijkbaar niet relevant.bus Leusden jan 2016

Mogelijk

Toch is het mogelijk om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Je kunt bij alle vragen “Geen mening” of “Geen voorkeur” invullen en aan het einde van de enquete is er een vraag: Suggesties…

Suggesties:

Zoals we in de inleiding hebben beschreven blijft het budget voor OV de komende jaren gelijk. Toch innoveren en verbeteren we graag. Tegelijkertijd leidt iedere uitbreiding in het OV-aanbod van Syntus Utrecht elders tot een vermindering van het aanbod. Verbeteringen en verminderingen bezien we daarom in samenhang met het doel om met hetzelfde budget zoveel mogelijk reizigers te vervoeren.

Wat zou u graag willen veranderen of verbeteren in het OV-aanbod van Syntus Utrecht? We zijn met name op zoek naar suggesties voor haltes, routes, verbindingen, vertrektijden, enz.”

Bij deze vraag is een tekstvak gegeven dat je kunt gebruiken om je mening over het OV in Leusden te geven.

Het zou m.i. mooi zijn als vele Leusdenaren van die gelegenheid gebruik zouden willen maken.

pagina https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/EXT_ENQ_SYNTUS

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.