Wensboom Leusden: Hulp bij een klusje

Bron: LeusderKrant.nl

Voor WensboomLeusden hoeft niemand er alleen voor te staan

Eenvoudige hulp voor en door leden

WensboomLeusden is een vereniging die voor haar leden bemiddelt tussen vraag en aanbod bij eenvoudige klusjes in en om het huis. Dus even een schilderijtje ophangen, een struik snoeien, de deurbel repareren, de TV inregelen, maar ook begeleiding bij een bezoek aan het ziekenhuis in de regio is mogelijk. Eenvoudige hulp dus voor leden die dergelijke klussen al dan niet tijdelijk niet zelf (meer) kunnen, door leden die het leuk vinden om anderen daarmee te helpen. Als een vriendendienst.

Hulp bij een klusje

Een lid van WensboomLeusden met een hulpvraag loopt binnen bij de bibliotheek in ‘De Hamershof’. Daar kan men van dinsdag t/m vrijdag  van 10.00 t/m 12.30 uur met een vraag bij één van de bemiddelaars terecht. Die bekijken of WensboomLeusden kan helpen en zoeken vervolgens binnen het ledenbestand een geschikte vrijwilliger. Die maakt met de ‘vrager’ telefonisch een afspraak en komt zo spoedig mogelijk langs aan huis. Alleen eenmalige, eenvoudige klusjes van korte duur (maximaal anderhalf uur) komen in aanmerking voor bemiddeling.

Wensboom cartoon

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost 5 euro per jaar. Uitgezonderd eventuele materiaalkosten zijn aan het uitvoeren van een klus geen kosten verbonden. Het is dus niet de bedoeling dat de vrijwilliger een beloning ontvangt voor geboden hulp. Een kop koffie en een vriendelijk woord is genoeg. De hulpvrager is blij als de klus geklaard is en de vrijwilliger gaat met een goed gevoel weer naar huis. In het afgelopen jaar zijn voor ruim 300 leden bijna 400 klussen uitgevoerd.

WensboomLeusden denkt dat er meer inwoners van Leusden zijn die op deze wijze geholpen kunnen worden bij kleine klussen die zij zelf niet (meer) kunnen). Maar er zijn ook mensen die zo nu en dan best eens iets om handen willen hebben en iemand graag met een klus hulp willen bieden. Deze ‘vragers’ en ‘bieders’ kunnen goed terecht bij WensboomLeusden. Voor informatie over het lidmaatschap kan men www.wensboomleusden.nl raadplegen, bellen met 06 12 68 86 39 of even bij de bemiddelaars langsgaan in de bibliotheek.

Samenwerking

‘In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan’. Dit is het ambitieuze motto van WensboomLeusden. Om dat waar te maken is samenwerking met andere organisaties nodig.  WensboomLeusden is blij dat sinds kort iedereen met al zijn hulpvragen terecht kan bij de Huiskamer van Leusden (nu nog in het gebouw van Larikslaan2, straks in het nieuwe gemeentehuis). De Huiskamer verwijst voor kleine klussen in en om het huis door naar WensboomLeusden en omgekeerd verwijst WensboomLeusden voor vragen waar men zelf geen uitkomst kan bieden door naar de Huiskamer. Zo helpen we elkaar.

Wensboom Leusden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.