Bestrijding eenzaamheid

Inlooppunten in de wijken

Eenzaamheid is zeker bij senioren een probleem dat op de loer ligt. In Leusden zetten de lokale ouderenorganisaties, verenigd in de SOL, en de initiatiefgroep Van Onder Op zich in om hun ideeën over het bevorderen van contacten tussen ouderen gestalte te geven. Het opzetten van zogeheten inlooppunten vormt een cruciaal element in die ideeën.

Gezelligheid dichtbij?

Sociale contacten

Naarmate senioren ouder worden,  zien zij hun kring van sociale contacten vaak krimpen. Familieleden, vrienden en kennissen vallen weg door overlijden en door ziekte. Door toenemende fysieke problemen kan men niet meer of minder vaak bij elkaar op bezoek gaan of samen dingen ondernemen. Tevens beschikken ouderen met het vorderen van de jaren steeds minder over eigen vervoer. Door het niet kunnen omgaan met de computer of smartphone kan bovendien een gebrek aan informatie ontstaan over mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten of samen iets met anderen te doen. Als je alles op zijn beloop laat, kunnen verveling, ontevredenheid en eenzaamheid de overhand krijgen. Men kan immers steeds minder toekomen of deelnemen aan de leuke en inspirerende dingen in het leven, zoals bezoek aan familie, vrienden, kerk, museum, theater of koffieochtend.

Dichterbij

Organisaties als de SOL en Zonnebloem proberen het leggen van contacten te bevorderen door diverse activiteiten te organiseren, zoals de maandelijkse Grijze Borrel, lezingen, excursies of meerdaagse reizen. Hoewel ouderen deze activiteiten goed bezoeken, gaat het wel vaak om een beperkte groep personen. Voor een grote groep ouderen is dit echter niet wat ze zoeken. Zij willen juist dicht(er) bij huis met elkaar een kop koffie of een borreltje drinken, samen eten, een spelletje doen of biljarten. Als men in de wijken zelf in staat is om dit te organiseren, dan zou dit voor veel senioren een weldaad zijn. Ze hoeven dan niet meer allerlei hulp te organiseren om zich over wat grotere afstand te verplaatsen, maar kunnen beter zelfstandig, al dan niet met rolstoel of rollator, zo’n plaats in de wijk bereiken.

Laagdrempelig

De SOL en Van Onder Op pleiten daarom voor laagdrempelige ‘inlooppunten’, zoals scholen, in de buurt, dus op rollatorafstand, die als trefpunt dienen voor jong en oud en waar ook de wijkverpleegkundige of ouderenadviseur regelmatig langskomen. Hier is ruimte voor gezelligheid en ‘samen dingen doen’ en ouderen kunnen hier op een informele manier informatie verkrijgen van zorgprofessionals, vrijwilligers en van elkaar. Het kan dan gaan om de mogelijkheden voor thuiszorg of vervoer, gezamenlijke activiteiten (zoals wandelen, theater- en museumbezoek) of  hulp van vrijwilligers (bijvoorbeeld boodschappen doen, klusjes in en om de woning, een ‘maatje’). Dit alles draagt bij aan het baas blijven van senioren over hun eigen leven en dus aan hun kwaliteit van leven.

Bron: LeusderKrant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.