De Bron van Leusden biedt ‘huiskamerachtige inloop’

Mensen in beweging laten blijven

Bij de gemeenteraadsverkiezingen omarmden de politieke partijen in Leusden het idee van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken, mede gezien de problematiek van de eenzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn in Achterveld (vanuit de samenleving zelf) de Buurthuiskamer in de Moespot, en in Leusden (op initiatief van de gemeente) De Smederij aan Hoefijzer 18, waarin naast diverse kleine bedrijfjes en de dagbesteding van Abrona de ontmoetingsplek De Bron van Leusden is gevestigd.

Huiskamer in De Bron

Eenzaamheid

Bonnie van Vught is vanuit het Leger des Heils coördinator van De Bron van Leusden: “Deze nieuwe ontmoetingsplek is er voor alle Leusdenaren, dus niet alleen voor mensen uit de omliggende wijk en niet alleen voor ouderen. De mensen die meededen aan de activiteiten van ’t Binnenhuys doen dit nu op deze nieuwe locatie. Maar het zou mooi zijn als steeds meer mensen dit inlooppunt weten te vinden.” Het Leger des Heils legt in Leusden de nadruk op het voorkomen van eenzaamheid. Van Vught: “Mensen lopen er niet mee te koop als ze zich eenzaam voelen. We zouden graag zien dat zij hier makkelijk even binnenlopen om in een ongedwongen ‘huiskamerachtige’ setting in de centrale ruimte met een gratis kop thee of koffie een krantje te lezen, een praatje te maken of een spelletje te doen. En wat zou het mooi zijn als zij op hun beurt goed om zich heen kijken in hun eigen buurt of straat en dan eens iemand meenemen die niet veel meer buiten komt of weinig contacten heeft.” Ook het aanbieden van activiteiten kan mensen naar De Bron trekken, zoals wandelen, het breicafé, de creaclub of samen eten.

Kruisbestuiving

Van Vught: “Er komen hier mensen met allemaal hun eigen vaardigheden, hobby’s en talenten. Het zou fantastisch zijn wanneer tussen deze mensen kruisbestuiving plaatsvindt die leidt tot initiatieven voor nieuwe activiteiten. Als aanspreekpunt wil ik daar graag aan meewerken.” Ook hoopt ze dat degenen die op de inloopuren afkomen in contact komen met  deelnemers aan activiteiten of de mensen die daar dagbesteding van Abrona krijgen. “Dit alles leidt ertoe dat mensen in beweging blijven, niet alleen fysiek, door naar De Bron toe te komen, maar ook mentaal. En omdat we veel ruimte hebben hier, is hier een grote variatie van activiteiten mogelijik.”

De Deel

Het is nog onduidelijk of De Deel, de gemeenschappelijke ruimte van het appartementencomplex Groenhouten een doorstart maakt. Zo niet, dan zou De Bron van Leusden een alternatief kunnen bieden. Voor de bewoners die niet zelfstandig daarheen kunnen is de inzet van vrijwilligers in het vervoer heen en terug dan wel cruciaal. Nadeel hiervan is dat het dan niet meer om spontane bezoekjes gaat, omdat er eerst iets geregeld moet worden. Dat zou pleiten voor een meer fijnmazig patroon van kleinschaliger inlooppunten dichtbij.

Bron: LeusderKrant.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.