Ombudsteam Leusden stopt voorlopig

Vanaf 2012 was het ombudsteam elke vrijdagochtend bereikbaar in het Ontmoetingshuis. 1 juni jongstleden kwam daar een einde aan.

Ombudsteam Leusden stopt (voorlopig)

Een van de vrijwilligers stopte vanwege een nieuwe baan. De andere had al eerder aangegeven te zullen stoppen. Daarnaast stopt ook het ontmoetingshuis in het jeugdhonk. Dat verhuist naar De Bron in De Smederij, Hoefijzer 1.

ombudsman Leusden stopt

Behoefte

Uit het jaaroverzicht 2017 van het ombudsteam blijkt dat het voorziet in een behoefte. De meeste vragen komen gezinnen met een lager besteedbaar inkomen. Er is echter ook te zien dat het aantal contacten terugloopt ten opzichte van voorgaande jaren.

Onderzoek

SMBL onderzoekt momenteel of er voldoende behoefte is aan een ombudsteam. Op basis van die uitkomst wordt er definitief besloten of het ombudsteam doorgaat en in welke vorm.

Momenteel is SMBL in contact met een mogelijke opvolger.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.