van de gemeente Leusden moeten rolstoelers maar even aan de kant

Achter de Ruiterhorst en de Terberghorst in Leusden ligt een voetpad. Regelmatig kom je er ook een fietser tegen. Op zich geen probleem.

Ouderen en mindervaliden

Dit pad wordt echter ook door oudere mensen en mindervaliden gebruikt. Zo wordt het pad onder andere door bewoners van de Lisidunahof gebruikt bij hun dagelijkse rondje door de buurt.

Juist de mensen die niet “even aan de kant springen” als een gehaaste fietser ze aan de kant probeert te bellen. Zeker de sportieve snelle fietser of de fietser op een elektrische fiets scheren op hoge snelheid langs je heen.

Voetpad

De bewoners van de twee horsten, weten dat het een voetpad is. Sommige van de andere gebruikers zijn daar blijkbaar helemaal niet van op de hoogte. Het is immers een geasfalteerd pad. Daarnaast is niet aangegeven dat dit een voetpad is.

Van sommige fietsers krijg je ook nog eens een grote bek omdat je met een rolstoel of een rollator niet snel genoeg aan de kant kunt.

Mensen die fietsers er op wijzen dat het een voetpad is, kunnen een scheldkanonnade verwachten.

Gemeente Leusden

Daarom hebben wij maar eens contact opgenomen met de gemeente Leusden om te vragen of er op zijn minst aangegeven kan worden dat het een voetpad is….

De reactie van onze gemeente is op zijn zachtst vreemd. De enige conclusies die ik kan trekken is dat ze ons probleem niet serieus nemen. Daarnaast is onze mail nauwelijks gelezen.

Gemeente Leusden heeft gekeken en schrijft het volgende (blauw):

U geeft in uw mail aan dat het betreffende pad gebruikt wordt door bewoners van de beide horsten. Ook op de fiets maar dat het drukker is geworden en dat daardoor vervelende situaties ontstaan.

 • Dit hebben wij niet geschreven. Het geeft wel de desinteresse aan.

Ik heb de situatie ter plaatse bekeken en overlegd met mijn collega en we zijn van mening dat het formaliseren van dit pad als voetpad of als fietspad de zaak formeel weliswaar verduidelijkt maar dat het geen garantie bied voor een prettiger gebruik.

 • U heeft wellicht de situatie even bekeken…maar woont u hier in de buurt? Heeft u de situatie vanuit een rolstoel bekeken?
 • Die duidelijkheid gaat het ons juist wel om.
 • U hoeft niets te formaliseren. Het IS een voetpad. Wij vragen om het duidelijk aan te geven!

Het plaatsen van een bord zal de meeste fietsers er niet van weerhouden er gebruik van te maken en de feitelijke situatie verandert daardoor niet. Bovendien zouden u en uw buren van de beide Horsten dan formeel ook geen gebruik meer mogen maken van het pad.

 • Dit is tegenstrijdig. Er veranderd niets…behalve voor de fietsers van de horsten? Vreemde conclusie.

Juist de mogelijkheid om van dit pad gebruik te maken, te voet en met de fiets, maakt dat de openbare ruimte door iedereen zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden.

 • Het is een voetpad! U probeert er nu heel iets anders van te maken!
  Er zijn voldoende routes voor een fietser. Dit had u moeten weten…u heeft de situatie immers bekeken…toch?

De extra drukte die is ontstaan door de werkzaamheden aan het kruispunt met de Heiligenbergerweg is  vervelend maar van voorbijgaande aard.

 • We geven nota bene aan dat het al een tijd aan de gang is. Dit is een te makkelijke conclusie.

Ik begrijp dat dit voor u wellicht niet het gewenste antwoord is maar wij zijn van mening dat hier geen onacceptabele situatie bestaat.

 • Inderdaad niet het gewenste antwoord. Wij zijn al jaren van mening dat dit wél het geval is.

Mocht u verdere vragen hebben dan hoor ik dat graag.

 • Waarom geloof ik u niet?

Ondertekend door een “verkeerskundig adviseur”.

Wat verteld de gemeente Leusden ons?

Als de gemeente een bord plaatst

 • veranderd er niets.
 • dan mogen de mensen van de horsten er ook niet meer overheen fietsen.

Die twee spreken elkaar tegen. Maar de gemeente wijst een voetgangersbord af.

Zorg maar dat je even aan de kant gaat als er een fietser aan komt. In de brandnetels, want ook die verzuimd de gemeente om te verwijderen.

Rolstoel In De Brandnetels Leusden

Duwgroep Leusden

De mindervaliden en ouderen worden maar weer eens aan de kant geschoven door de gemeente Leusden. Dit is zeker niet de eerste keer. Het blijft ons een raadsel waarom de gemeente Leusden zich denkt te moeten verzetten tegen mindervaliden en ouderen.

Wij vragen slechts om een paar voetgangersborden, meer niet.

Update

Inmiddels hebben wij onze burgemeester Gerolf Bouwmeester via twitter aangesproken. Hij schrijft:

“Na het reces zal ik als het voltallige college bijeen komt uw verzoek op de agenda zetten.”

Het reces is eind augustus/begin september afgelopen. Wordt vervolgd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.