Jaarverslag 2019 Huiskamer van Leusden

Voorwoord van de voorzitter

Met heel veel genoegen bieden wij hierbij het jaarverslag 2019 aan van de Huiskamer van Leusden, het vrijwilligerscoördinatiepunt dat is gestart op 25 november 2017. Het jaar 2019 is op vele manieren een gedenkwaardig
jaar geworden. Het was het eerste volledige jaar dat de Huiskamer gehuisvest was in het Huis van Leusden. Dat leverde veel voordelen op voor de vrijwilligers. Mooie, nieuwe locatie, in het centrum van Leusden, goede bereikbaarheid en in hetzelfde pand als de professionals van Lariks Welzijn en Zorg.

Minder mensen

In de loop van het jaar tekende zich ook een nadeel af. Er kwamen minder mensen naar de Huiskamer met hulpvragen. Niet duidelijk is of de wat zakelijker omgeving van Huis van Leusden daarin een rol speelde. Realiteit is dat de 100 dossiers uit 2018, verminderden tot ruim 60 in 2019. Je kunt uitgaan van de positieve gedachte dat de inwoners van Leusden de Huiskamer minder nodig hebben, omdat zij door eerdere (goede) ervaringen zelf de weg weten te vinden met hun hulpvragen. Het kan ook zijn dat vraagverlegenheid een rol speelt en men geen hulp durft te vragen.

Hoe verder

Elke vraag die ontvangen werd, is door de vrijwilligers op integere en zorgvuldige manier behandeld. Dat bleek uit de vele positieve reacties die we ontvingen, zowel van de vragers als van de organisaties en personen die konden helpen Belangrijkste ontwikkeling is, dat de Stuurgroep in december besloten heeft een uitvoerige evaluatie te starten om te zien hoe de Huiskamer nog beter voor het voetlicht gebracht kan worden. Daarbij moet aangetekend worden dat ook in de indertijd ondertekende Intentieverklaring door de initiatiefnemers is vastgelegd dat na twee jaar
een evaluatie zal plaatsvinden of, en zo ja hoe, partners met elkaar verder willen.

Informatie over alle hulpvragen

In de laatste maanden van 2019 is veel energie gestoken in het vinden van sponsors voor ons project. De eerste twee jaar van ons bestaan waren de financiën gegarandeerd door de gemeente Leusden en Lariks. Voor 2020 was de opdracht aan de Stuurgroep te zorgen voor cofinanciering. Wij zijn er blij mee en trots op dat dit voor aanvang van 2020 is gerealiseerd.
In dit jaarverslag vindt u uiteraar de informatie over alle hulpvragen die in 2019 bij de Huiskamer zijn binnengekomen.

Daarnaast treft u informatie aan over de Stuurgroep en de vrijwilligers, pr-activiteiten, financiën en verder alles wat het vermelden waard is.

Dank je wel

Rest mij slechts de vrijwilligers Anneke, Fleur, Hilly en Wilma te bedanken. Zij hebben vele uren besteed aan dit zinvolle werk onder leiding van Nancy Hooijer van Lariks Welzijn en Zorg, de coördinator van de Huiskamer. Zonder hun tomeloze inzet was het werk van Huiskamer van Leusden niet mogelijk geweest

Bekijk hier het jaarverslag 2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.