Maatjes Gezocht

handen schudden

Maatjes in Leusden Wil je echt iets voor iemand betekenen en zelf ook een leuke tijd hebben? Sluit je dan aan bij het team enthousiaste vrijwilligers van Maatjesproject Leusden. Op…..

lees verder

Belastinghulp

Belastinghulp voor ouderen, minima en mensen met een beperking U kunt bij ons terecht voor hulp bij het invullen van uw belasting-aangifte. Deze belastingservice wordt gegeven door hiertoe speciaal opgeleide…..

lees verder

Regeling schooltas

Regeling schooltas nu aanvragen Kinderen in het voortgezet onderwijs kosten veel geld. Voor ouders met een laag inkomen is het moeilijk om dat ieder schooljaar weer te betalen. Daarom kent…..

lees verder

Inkomensverlies chronisch zieke

Inkomensverlies chronisch zieke kan oplopen tot 4000 euro De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Velen gaan er honderden euro’s op achteruit door de…..

lees verder

week tegen de eenzaamheid

conferentie Week tegen de Eenzaamheid dinsdag 30 september 2014, 17.00 – 21.30 Conferentie rond het thema eenzaamheid in de Week tegen Eenzaamheid NB: deze conferentie is op uitnodiging. Bent u…..

lees verder

leden voor Klankbordgroep.

Cliëntenraad Leusden zoekt leden voor Minimaberaad of Klankbordgroep. Het Platform Sociale Zekerheid Leusden adviseert gevraagd en ongevraagd het College van B&W Leusden over de WWB/ Participatiewet/ Wajong/ Reintegratie/ Minimaregelingen/ etc……

lees verder

Jaarverslag 2013 voedselbank

Download het jaarverslag 2013 Voedselbank Leusden Voedselbank Leusden is een project van SMBL (Stichting Maatschap-pelijke Begeleiding Leusden) Aangezien een zelfstandige voedselbank in Leusden organi-satorisch gezien moeilijk haalbaar is, is er…..

lees verder

Week van het geld

Met weinig geld omgaan kun je leren Heeft u een ingewikkelde geldvraag? Een passend antwoord is dichter bij dan u denkt! Kom op woensdag 12 maart tussen 17.00 en 20.30…..

lees verder

belastingservice

SMS belastingservice U kunt bij het SMS terecht voor hulp bij het invullen van uw belasting-aangifte. Deze belastingservice wordt gegeven door hiertoe speciaal opgeleide consulenten. Afhankelijk van uw inkomen bent u…..

lees verder