Donaties

Wij zijn afhankelijk van uw donatie

Sponsors / giften

VoorLeusden is op zoek naar sponsors zodat we ons werk kunnen voortzetten. In ruil daarvoor plaatsen we graag uw reclamebanner of logo (met link) op onze site.

Neem contact op met VoorLeusden.nl

Wij zijn dankbaar voor alle giften die ons draaienede houden. Wanneer u wilt doneren, vindt u hieronder onze rekeningnummers.


ANBI

ANBI
Wij zijn een ANBI-instelling.
Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting.

ANBI publicatie voor:

SMBL
DUWgroep Leusden
Voedselbank Leusden


SMBL

Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden
Steun SMBL zodat wij onze activiteiten kunnen voortzetten voor de Voedselbank,Ombudsman, ANGO collecte, Administratieve hulp, Ontmoetingshuis, Minimabelangen, Zorg en Welzijn, Sociale aspecten,etc..

Rekeningnummer: NL61RABO0146156811


DUWgroep

duwgroep Leusden
Uw gift aan DUWgroep wordt besteed ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten in Leusden. Onder andere; Stimulans, Toegankelijkheidsonderzoek, Ondersteuning, Inventariseren,Voorlichting, Verbeteringsvoorstellen, participatie en integratie, ANGO, etc. etc..

Rekeningnummer: NL 84 RABO 0385 9064 47


Voedselbank

Voedselbank Leusden
De voedselbank heeft een eigen rekeningnummer zodat uw gift direct bij de mensen komt die het nodig hebben.

Rekeningnummer: NL81RABO0154038768


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.