DUWgroep

DUWgroep

De Stichting Welzijn Mensen met een beperking Leusden

Belangenbehartiging van inwoners van Leusden met een beperking en/of chronische ziekte.

 • bevorderen onderling contact
 • geven van voorlichting
 • ondersteuning bieden
 • inventariseren klachten
 • verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid)
 • participatie en integratie gerichte activiteiten

DUWgroep Leusden stelt zich tot doel:

 • Het bevorderen onderling contact van chronisch zieken en/of mindervaliden om eenzaamheid te bestrijden.
 • Geven van voorlichting ten behoeve van chronisch zieken en/of mindervaliden. Over onder andere: hulpmiddelen, toegankelijkheid, mogelijkheden en verplichtingen (WMO en AWBZ)
 • Ondersteuning bieden aan chronisch zieken en/of mindervaliden. Onder andere bij communicatie met de gemeente.
 • Inventariseren klachten en benodigdheden (hulpmiddelen).
 • Verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid) richting de gemeente.
 • Participatie en integratie gerichte activiteiten organiseren.
 • Toegankelijkheid; onderzoek en advies richting winkels en openbare ruimtes.

Wat de DUWgroep Leusden allemaal doet vindt u hier.

Bekijk hier de ANBI status van DUWgroep Leusden

Bestuur en Adviescommissie

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Gerrit Wildeboer – Voorzitter
 • Ron Ham – Secretaris
 • Margreet den Hertog – Penningmeester
 • Jolanda van der Veen – Bestuurslid
 • Aad Baars – support van de Penningmeester

De Adviescommissie wordt gevormd door:

 • Danielle Tijhuis
 • Mariëtte Triel
 • Jan Snoek
 • Joke de Jong
 • Ton Geijsberts
 • Annelie Luykx
 • Annemarie van Loon

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.