ANBI Status

1) de naam van de instelling

Duwgroep, Stichting Welzijn Mensen met een Handicap Leusden
ook bekend als “DUWgroep Leusden”

KvK 41189498

2) het RSIN /fiscaal nummer

8167.60.469

3) het post- of bezoekadres van de instelling

DUWgroep
p.a. De Blekerij 5
3831 CT Leusden

4) Doelstelling van de ANBI deelnemer

DUWgroep Leusden stelt zich ten doel:

 • Het onderling contact van chronisch zieken en/of mindervaliden te bevorderen om eenzaamheid te bestrijden.
 • Voorlichting te geven en behoeve van chronisch zieken en/of mindervaliden. Over onder meer: WMO, hulpmiddelen, toegankelijkheid, mogelijkheden en verplichtingen.
 • Chronisch zieken en/of mindervaliden te ondersteunen. Onder meer bij communicatie met de gemeente.
 • Inventariseren klachten.
 • Verbeteringsvoorstellen te maken (inclusief beleid) richting de gemeente.
 • Participatie en integratie gerichte activiteiten te organiseren.
 • Toegankelijkheid, onderzoek en advies richting winkels en openbare ruimtes.

5) de hoofdlijnen van het beleidsplan

de manier waarop de instelling geld werft

Sponsors, donaties.
Subsidie bij aangaan van een goedgekeurd project.

het beheer van het vermogen van de instelling

Het beheer wordt gedaan door de penningmeester

de besteding van het vermogen van de instelling

 • Onkostenvergoeding voor leden bij het uitvoeren van hun functie
 • Huur ruimte voor vergaderingen, voorlichtingsavonden, ontmoetingshuis
 • Òrganisatie Stimulans (Activiteiten voor mensen met een beperking)
 • Bankkosten
 • Contributies (o.a. SMBL)
 • Toegankelijkheidsonderzoek
 • PR/communicatie
 • Drukwerk
 • Onvoorziene uitgaven

6) de functie van de bestuurders

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Bestuurslid

7) het beloningsbeleid

Er is enkel een vergoeding voor reëel gemaakte kosten die bestuursleden hebben door hun functie bij de DUWgroep.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.