anbi

1) de naam van de instelling

Duwgroep, Stichting Welzijn Mensen met een Handicap Leusden
ook bekend als “DUWgroep Leusden”

KvK 41189498

2) het RSIN /fiscaal nummer

8167.60.469

3) het post- of bezoekadres van de instelling

duwgroep
p.a. Zeilmakerij 38
3831 CV Leusden

4) een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

DUWgroep Leusden stelt zich tot doel:

 • Het bevorderen onderling contact van chronisch zieken en/of mindervaliden om eenzaamheid te bestrijden.
 • Geven van voorlichting ten behoeve van chronisch zieken en/of mindervaliden. Over onder andere: hulpmiddelen, toegankelijkheid, mogelijkheden en verplichtingen (WMO en AWBZ)
 • Ondersteuning bieden aan chronisch zieken en/of mindervaliden. Onder andere bij communicatie met de gemeente.
 • Inventariseren klachten en benodigdheden (hulpmiddelen).
 • Verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid) richting de gemeente.
 • Participatie en integratie gerichte activiteiten organiseren.
 • Toegankelijkheid; onderzoek en advies richting winkels en openbare ruimtes.
 • ANGO collecte organiseren en ondersteunen.

5) de hoofdlijnen van het beleidsplan

het werk dat de instelling doet
 • Bevorderen onderling contact van mensen met verschillende beperkingen / chronisch zieken.
 • Geven van voorlichting over voorzieningen, hulpmiddelen.
 • Houden van voorlichtingsbijeenkomsten.
 • Ondersteuning bieden aan mensen met een beperking en chronisch zieken.
 • Inventariseren klachten aan mensen met een beperking en chronisch zieken.
 • Verbeteringsvoorstellen maken (inclusief beleid)
 • Participatie en integratie gerichte activiteiten
 • Toegankelijkheid; onderzoek en advies
 • ANGO collecte
 • Nieuwsbrief publiceren en distribueren.
de manier waarop de instelling geld werft

Sponsors, donaties, ANGO-collecte.
Subsidie van de gemeente is per 1-1-2014 stopgezet.

het beheer van het vermogen van de instelling

Het beheer wordt gedaan door de penningmeester

de besteding van het vermogen van de instelling
 • Onkostenvergoeding voor leden bij het uitvoeren van hun functie
 • Huur ruimte voor vergaderingen, voorlichtingsavonden, ontmoetingshuis
 • Òrganisatie Stimulans (Activiteiten voor mensen met een beperking)
 • Bankkosten
 • Contributies (o.a. SMBL)
 • Toegankelijkheidsonderzoek
 • PR/communicatie
 • Drukwerk
 • Onvoorziene uitgaven

6) de functie van de bestuurders

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Bestuurslid

7) de namen van de bestuurders

 • Voorzitter: E. Caarels
 • Secretaris: –
 • Penningmeester: M.M.H. den Hertog
 • Bestuursleden: D.F.M. Tijhuis, M.H.W.E. Triel, N.J.G. Egtberts, A.W. Chambon, H. Kortes, W.J. van Burgsteden, J.W.E. Fontijn
 • Organisatie Stimulans: J.M. de Jong, A.M. van Loon

8) het beloningsbeleid

Er is enkel een vergoeding voor reëel gemaakte kosten die bestuursleden hebben door hun functie bij de DUWgroep.

9) een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nieuwsbrief

4 keer per jaar geven wij een nieuwsbrief uit. Deze is digitaal beschikbaar en wordt ook geprint beschikbaar gesteld en gedistribueerd.

Toegankelijkheidsonderzoek

Wij onderzoeken de toegankelijkheid van winkels en openbare gebouwen. Het toegankelijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd door mensen met verschillende beperkingen. Op basis van deze bezoeken is een oordeel en advies beschikbaar voor de winkels en openbare gebouwen. Voor gebouwen die aan 90% van de voorwaarden voldoen wordt een pluim uitgereikt. Voor gebouwen die verbeterpunten hebben is er stimulerende duim. Gebouwen die onvoldoende toegankelijk zijn is er enkel een rapport en adviezen.

Uitstapjes

Zo veel mogelijk probeert DUWgroep Leusden de mensen te stimuleren om ook buitenshuis te vertoeven. Ook worden er gezamenlijke bezoeken georganiseerd naar belangrijke evenementen. In 2014 was de bestemming de SupportBeurs in Utrecht. Hier worden hulpmiddelen getoond die voor mensen met een beperking van belang kunnen zijn. Dit uitstapje werd volledig gesponsord door derden. (Vervoersbedrijf, supermarkt en groente man)

Jubileum

In 2013 bestond DUWgroep Leusden 25 jaar. Dit hebben we gevierd met een feestje. Ons cadeau was een bijdrage om Stimulans (zie onder) te laten voortbestaan.

Stimulans

Stimulans is in het leven geroepen om mensen met een beperking buitenshuis te laten komen. Een keer per maand is er het Koffieochtendje. Hier kunnen mensen met een beperking terecht voor een kopje koffie, gezellig bijpraten of een spelletje spelen.

Stimulans uitstapjes

Op regelmatige basis wordt er een uitstapje geregeld voor mensen met een beperking. Hiervoor worden (vrijwillige) chauffeurs gemobiliseerd om de mensen te vervoeren en begeleiden. In juni 2013 was de bestemming het klederdracht en visserij museum in Spakenburg. In 2014 was dat het Dolfinarium in Hardewijk.

Deelname werkgroepen SMBL

Voor een groter draagvlak werkt DUWgroep Leusden samen met o.a. SOL en SVVL (zie www.VoorLeusden.nl). Omdat er veel raakvlakken zijn in de zaken die wij nastreven, zijn er zogenaamde werkgroepen samengesteld met mensen uit de verschillende organisaties. DUWgroep Leusden maakt momenteel ook deel uit van de groepen “Welzijn en Zorg” en “Wonen en Mobiliteit”.

Informatieavonden

Mede door de enorme veranderingen in de zorg, organiseert DUWgroep voor haar achterban informatieavonden. Zo zijn er informatieavonden om te vertellen over de wijzigingen in de eigen bijdrage van hulpmiddelen. Maar ook over de hulpmiddelen. Waar kun je ze voordelig kopen en wat zijn belangrijke zaken om op te letten en rekening mee te houden.

Belangen mensen met een psychische beperking

De belangen voor mensen met een psychische beperking zijn in Leusden verdeeld in kleine groepen. Er wordt, door de DUWgroep actie ondernomen om deze groepen te verenigen om, ook richting de gemeente, een vuist te kunnen maken. Door de verschillende bezuinigingen zijn er problemen met vervoer en huisvesting om samen te komen voor deze groep mensen en hun begeleiders. Ook voor deze problematiek zoeken mensen uit de DUWgroep naar oplossingen.

GGZ patiënten

Voor de groep GGZ patiënten wordt naar gezamenlijke oplossingen gezocht. O.a. huisvesting.

 

Besteding

Voor het gedeelte van de Ango dat in Leusden besteed mag worden, dragen wij zorg. DUWgroep Leusden beoordeeld de aanvragen en zorgt voor de aanschaf voor belangrijke zaken voor mensen met een beperking.

Werving

Zoals de meeste vrijwilligersorganisaties, komt ook DUWgroep Leusden mensen en middelen te kort. De werving wordt gedaan door alle vrijwilligers van de DUWgroep.

Mensen werving door off- en online publicaties. Fondsenwerving door publicaties en het rechtstreeks benaderen van potentiele donateurs.

 

10) een financiële verantwoording

Bekijk hier de DUWgroep VoorLeusden cijfers over 2017.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.