Kerntaak Duwgroep

Kerntaak Duwgroep

Belangenbehartiging van inwoners van Leusden met een beperking en/of chronische ziekte. Bevorderen onderling contact, geven van voorlichting en ondersteuning en het inventariseren en ondersteunen van klachten en verbeteringsvoorstellen van inclusief beleid en op participatie en integratie gerichte activiteiten.

  1. Contacten doelgroep/service aan doelgroep

Doelstelling: Intensiveren van contacten ( individueel/ collectief) met de achterban en het organiseren van specifieke activiteiten voor een brede achterban of bepaalde doelgroep.

  1. Belangenbehartiging ( extern) en Samenwerking

Doelstelling: Uitbouwen belangenbehartiging op collectief niveau. Relaties onderhouden met overheden, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven en patiënten-/consumentenorganisaties. Actieve inbreng in de samenleving gericht op het maximaal kunnen meedoen van alle inwoners ( inclusief denken).

  1. Uitbreiding bestuur en vrijwilligers, taken en acties bestuur

Doelstelling: Om bovenstaande activiteiten te kunnen realiseren zijn meer mensen nodig, als bestuurslid of als vrijwilliger in een projectgroep.
Actief zoeken naar nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligers.
Het zoeken van persmomenten en het inzetten voor publiciteit naar burgers, politiek, bestuur.

  1. Werkwijze activiteiten

Per activiteit  wordt een bestuurslid verantwoordelijk . In projectgroepen, voor wat grotere activiteiten, kunnen vrijwilligers deelnemen. D.m.v. een activiteiten lijst zal het bestuur met regelmaat de voortgang volgen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.