DUWgroep: Wat doet de DUWgroep

Wat doet de Duwgroep?

De DUWGROEP streeft naar de verwezenlijking van het ideaal van ‘volwaardig burgerschap’. Een essentieel onderdeel van volwaardig burgerschap is de zeggenschap over het eigen leven op zowel individueel als op maatschappelijk niveau. Zeggenschap en keuzevrijheid zijn op individueel niveau van wezenlijk belang om als mens aan de samenleving deel te kunnen nemen. Op maatschappelijk niveau betekent zeggenschap ook invloed hebben op beslissingen en voorzieningen die het leven van mensen beïnvloeden. Het openbaar bestuur, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties dienen daarom bij de vorming van hun beleid belangenorganisaties te raadplegen voordat maatregelen worden vastgelegd.

Als belangenbehartiger richt de DUWGROEP zich met name op de volgende aandachtsvelden:

 • toegankelijkheid
 • mobiliteit
 • wonen
 • zorg
 • informatievoorziening

Beleidsterreinen

De Duwgroep houdt zich bezig met de volgende beleidsterreinen:

 • Huisvesting
 • Woningaanpassing
 • Volksgezondheid
 • Welzijn en Zorg
 • Mobiliteit & vervoer
 • Sport & recreatie
 • Toegankelijkheid
 • Onderwijs
 • Financiën & belasting
 • Veiligheid
 • Arbeid & reïntegratie
 • Jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid

Activiteiten

Nieuwsbrief

4 keer per jaar geven wij een nieuwsbrief uit. Deze is digitaal beschikbaar en wordt ook geprint beschikbaar gesteld en gedistribueerd.

Toegankelijkheidsonderzoek

Wij onderzoeken de toegankelijkheid van winkels en openbare gebouwen. Het toegankelijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd door mensen met verschillende beperkingen. Op basis van deze bezoeken is een oordeel en advies beschikbaar voor de winkels en openbare gebouwen. Voor gebouwen die aan 90% van de voorwaarden voldoen wordt een pluim uitgereikt. Voor gebouwen die verbeterpunten hebben is er stimulerende duim. Gebouwen die onvoldoende toegankelijk zijn is er enkel een rapport en adviezen.

Uitstapjes

Zo veel mogelijk probeert DUWgroep Leusden de mensen te stimuleren om ook buitenshuis te vertoeven. Ook worden er gezamenlijke bezoeken georganiseerd naar belangrijke evenementen. In 2014 was de bestemming de SupportBeurs in Utrecht. Hier worden hulpmiddelen getoond die voor mensen met een beperking van belang kunnen zijn. Dit uitstapje werd volledig gesponsord door derden. (Vervoersbedrijf, supermarkt en groente man)

Jubileum

In 2013 bestond DUWgroep Leusden 25 jaar. Dit hebben we gevierd met een feestje. Ons cadeau was een bijdrage om Stimulans (zie onder) te laten voortbestaan.

Stimulans

Stimulans is in het leven geroepen om mensen met een beperking buitenshuis te laten komen. Een keer per maand is er het Koffieochtendje. Hier kunnen mensen met een beperking terecht voor een kopje koffie, gezellig bijpraten of een spelletje spelen.

Stimulans uitstapjes

Op regelmatige basis wordt er een uitstapje geregeld voor mensen met een beperking. Hiervoor worden (vrijwillige) chauffeurs gemobiliseerd om de mensen te vervoeren en begeleiden. In juni 2013 was de bestemming het klederdracht en visserij museum in Spakenburg. In 2014 was dat het Dolfinarium in Hardewijk.

Boogh in de Buurt Leusden

Boogh in de Buurt is een kleine activiteitengroep speciaal voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel die hun vroegere werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren, maar wel graag buitenshuis een activiteit willen hebben.

Deelname werkgroepen SMBL

Voor een groter draagvlak werkt DUWgroep Leusden samen met o.a. SOL en SVVL (zie www.VoorLeusden.nl). Omdat er veel raakvlakken zijn in de zaken die wij nastreven, zijn er zogenaamde werkgroepen samengesteld met mensen uit de verschillende organisaties. DUWgroep Leusden maakt momenteel ook deel uit van de groepen “Welzijn en Zorg” en “Wonen en Mobiliteit”.

Informatieavonden

Mede door de enorme veranderingen in de zorg, organiseert DUWgroep voor haar achterban informatieavonden. Zo zijn er informatieavonden om te vertellen over de wijzigingen in de eigen bijdrage van hulpmiddelen. Maar ook over de hulpmiddelen. Waar kun je ze voordelig kopen en wat zijn belangrijke zaken om op te letten en rekening mee te houden.

Belangen mensen met een psychische beperking

De belangen voor mensen met een psychische beperking zijn in Leusden verdeeld in kleine groepen. Er wordt, door de DUWgroep actie ondernomen om deze groepen te verenigen om, ook richting de gemeente, een vuist te kunnen maken. Door de verschillende bezuinigingen zijn er problemen met vervoer en huisvesting om samen te komen voor deze groep mensen en hun begeleiders. Ook voor deze problematiek zoeken mensen uit de DUWgroep naar oplossingen.

GGZ patiënten

Voor de groep GGZ patiënten wordt naar gezamenlijke oplossingen gezocht. O.a. huisvesting.

Besteding

Voor het gedeelte van de Ango dat in Leusden besteed mag worden, dragen wij zorg. DUWgroep Leusden beoordeeld de aanvragen en zorgt voor de aanschaf voor belangrijke zaken voor mensen met een beperking.

nb. De Ango collecte is gestopt.

Werving

Zoals de meeste vrijwilligersorganisaties, komt ook DUWgroep Leusden mensen en middelen te kort. De werving wordt gedaan door alle vrijwilligers van de DUWgroep.

Mensen werving door off- en online publicaties. Fondsenwerving door publicaties en het rechtstreeks benaderen van potentiele donateurs.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.