Stichting Gastvrij Leusden

Stichting Gastvrij Leusden

Gastvrij Leusden richt zich op de ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) die in Leusden wonen.

Doelstelling

Ons doel is het bevorderen van de integratie van nieuwkomers en hun gezinsleden. Dit doen we door hen te ondersteunen in het proces van zelfredzaamheid. De behoeftevraag van de nieuwkomer staat daarin centraal.  Wanneer de nieuwkomer zowel zakelijk als sociaal de weg weet te vinden, kan hij of zij zelfredzaam zijn.

Voor de zakelijke begeleiding van de statushouders bij het vinden van huisvesting, financiën, inburgeringprogramma etc. heeft de gemeente Leusden de  NVA te Amersfoort ingeschakeld.

Activiteiten

Maatje

Stichting Gastvrij Leusden begeleidt statushouders op het sociale vlak: de weg vinden in Leusden bij de verschillende voorzieningen. Een Leusdens maatje kan de nieuwkomer helpen bij wegwijs worden in Leusden. Bijvoorbeeld bij het vinden van een sportclub, maatschappelijke voorzieningen, cultuur & conversatielessen zoals in het Taalhuis.      Wil je meer informatie of ook een maatje voor een nieuwkomer worden? Neem contact met ons op.

Knutselclub

We bieden ondersteuning aan taalschool ‘Voila’ (bij ‘de Heerdt’) in de organisatie van een kinderknutselclub voor kinderen van deze school.  Doel is om hen een prettige middagbesteding te geven waarbij in een ontspannen setting ook taal geoefend wordt. Deze activiteit is op de vrijdagmiddag en start binnenkort. Wil je meer informatie of wil je meehelpen? Neem dan contact met ons op.

Ontmoetingshuis

Iedere vrijdagochtend is er het Ontmoetingshuis waar nieuwe en ‘oude’ Leusdenaren elkaar kunnen ontmoeten. Bezoekers kunnen er een spelletje spelen, een praatje maken en kleding (laten) repareren.

Ook de Ombudsman is aanwezig om vragen te beantwoorden en advies te geven over sociaaljuridische zaken.

Eetavonturen met andere culturen

Maandelijks bereiden Leusdenaren uit een andere cultuur en Leusdenaren met een Nederlandse achtergrond samen een maaltijd Deze eetavonturen worden gehouden in De Smederij. De data worden bekend gemaakt op de website van voorleusden.nl

Facebookgroep Gastvrij Leusden

De Facebookgroep Gastvrij Leusden fungeert als platform voor iedereen die wil bijdragen aan het welkom heten van nieuwkomers in ons dorp. In de groep kunnen leden activiteiten doorgeven en oproepjes doen voor bijvoorbeeld huisraad of praktische ondersteuning.

Neem voor meer info over wie we zijn en wat we doen contact op met: Michael Verheijen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.