Voor Leusden Home

Voor Leusden

Dagelijks zetten vrijwilligers zich in, voor Leusden. Help mee en doe mee.


voedselbank Leusden

Voedselbank

De Voedselbank Leusden zamelt voedsel in, sorteert, zorgt voor de juiste manier van opslag en stelt pakketten samen.
Voedselbank


ombudsman Leusden

Ombudsman

Denk niet te snel dat er niets aan te doen is. U heeft meer rechten dan u denkt! Grote kans dat Ombudsman u verder kan helpen.
Ombudsman


Ontmoetingshuis

Ontmoetingshuis

Elke vrijdag is het Ontmoetingshuis open van 10.00 tot 12.00 uur.
Het Ontmoetingshuis is een plaats waar Leusdenaren afkomstig uit verschillende landen (waaronder ook Nederland) een praatje kunnen maken.
Ontmoetingshuis


MinimaBelangen

Minima belangen

De belangengroep minima heeft 1x per maand een bijeenkomst in Leusden voor mensen met een minimum inkomen.
Minima belangen

 


Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden

In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.

VoorLeusden.nl is het initiatief van SMBL, het samenwerkingsverband van 4 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen. Wij zijn een ANBI instelling.

De samenwerkende organisaties

Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden
Samenwerkende ouderenorganisaties Leusden ANBO, KBO en PCOB. De ouderenbonden werken samen om de belangen te behartigen voor ouderen in Leusden.

duwgroep Leusden
DUWgroep Behartigt de belangen van Leusdenaren met een beperking en/of chronische ziekte. Biedt ondersteuning, geeft voorlichting, onderzoekt toegankelijkheid etc..

platform sociale zekerheid
Platform Sociale Zekerheid Belangenbehartigen van bijstandsgerechtigden. Adviseert de gemeente en ziet toe dat zij de landelijke regels goed invoert.

Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden
SSVL voor vluchtelingen en nieuwkomers. Ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak om zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.