Ombudsman Categorieën hulpvragen

Categorieën hulpvragen en bemiddelingen Ombudsman Leusden.

ombudsman Leusden(overzicht 2015)

Het jaarverslag 2015 vindt u hier

 • Vervoer:
  • Leerlingen vervoer
  • Valys, regiotaxi
  • woon-werkverkeer
 • Financieel:
  • Inkomen
  • schulden
  • pensioenzaken
 • Zorg:
  • CAK
  • WMO
 • Sociale zekerheid:
  • Uitkeringen
 • Wonen:
  • Wonen en zorg
  • aanpassingen van woningen
 • Consumentenzaken:
  • Internet
  • telefonie
  • incassabureaus
 • Overig:
  • Jeugdzorg

(Overzicht 2012)

 • Vragen rond de uitvoering/levering van WMO-voorzieningen.
 • Vragen rond de uitvoering van de Sociale zekerheid: WWM, Wajong, WSW, Minimaregelingen.
 • Vragen rond uitvoering belastingregels Gemeente en vrijstellingen.
 • Vragen rong belastingen en vrijstellingen Tricijn.
 • Vragen en bezwaren rond de belastingdienst: IB, Toeslagen, zakelijk.
 • Vragen rond overlastsituaties: buren, milieu, dieren, etc.
 • Vragen rond bejegening ambtenaren, medewerkers organisaties en hulpverleners.
 • Vragen rond slachtoffer zijn, geweld, intimidatie, discriminatie.
 • Vragen en procedures rond wonen, huur, huurverhogingen, bijkomende kosten, servicekosten, urgentiebepalingen, verhuizen, toekenning, bejegening, etc.
 • Vragen en procedures rond ( zorg-) verzekeringen, vergunningen, subsidies.
 • Vragen rond medische- en para medische behandelingen, second-opinions, letselschade, directe- en indirecte schade door ongevallen/ fabricagefouten/ leveringen/ nalatigheden derden.Consumentenklachten.
 • Vragen rond inkomen, vermogen, erfrecht, begraven, procedures, eigen bijdragen CAK/WMO/ AWBZ/ Zorgverzekeringen, geld en schulden, schuldsanering, faillissementen, beheer en incasso.
 • Vragen rond fraude, oplichting, justitie, beslag, rechtbank, detentie, advocatuur.
 • Vragen rond eenzaamheid, crisis, psychiatrie, hulpverlening, asielzoekers, nieuwkomers, daklozen, verslavingszorg.
 • Bemiddeling bij verwijzing, mediation tussen partijen, check-up of opstellen contracten en geschriften, verweerschriften. Begeleiding bij bezwaar en beroep, ondersteuning bij verschijnen rechtszittingen, instanties. Begeleiding bij verwijzing naar advocatenkantoren,etc.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.