Platform Sociale Zekerheid

Wat doet het platform?

De cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid is in de gemeente Leusden inmiddels tot uiting gebracht door de instelling van een Platform Sociale Zekerheid. Het Platform heeft het recht structureel te overleggen over de uitvoering van de WWB en beleidsaangelegenheden van de afdeling Sociale Zaken. Het Platform kan hierbij gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van de gemeente Leusden.

Wat doet het Platform Sociale Zekerheid?

De taak van het Platform is om de belangen van bijstandsgerechtigden te behartigen. Het Platform geeft advies aan de gemeente. De adviezen gaan over zaken die met uitkeringsgerechtigden en hun gemeenschappelijke belangen te maken hebben. Het platform kijkt bijvoorbeeld of de gemeente de landelijke regels goed uitvoert, maar praat ook mee over het gemeentelijke beleid op het gebied van minimum inkomens. Het Platform ziet er ook op toe hoe de afdeling Sociale Zaken met haar cliënten om gaat, hoe de afdeling informatie geeft, en hoe de uitkeringsaanvragen en klachten behandeld worden. Het gaat bij het Platform dus altijd over de gemeenschappelijke belangen van de uitkeringsgerechtigden.

Heeft het Platform iets te zeggen?

Ja, volgens de wet moeten cliënten meepraten over hoe de gemeente de bijstand uitvoert. Het Platform geeft advies aan Burgemeester en Wethouders van Leusden. Ook de gemeenteraad krijgt het advies van het Platform op papier. Die adviezen kunnen niet zomaar opzij geschoven worden. Zo heeft het platform al meerdere adviezen uitgebracht. Een groot deel van die adviezen zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen door het college.

Om haar werk goed te kunnen doen, heeft het Platform Sociale Zekerheid u nodig

Uw vragen en opmerkingen over de bijstand willen we graag horen. Want het gaat ons om u!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.