Administratieve hulp

LET OP: De administratieve hulp is
vanaf september 2015
over naar SMS, Larikslaan2

 

Thuisadministratie SMBL

De missie van SMBL is:

Het verlenen van administratieve hulp en – zo mogelijk – maatschappelijke begeleiding aan kwetsbare mensen. Mensen voor wie de administratieve rompslomp, om welke reden dan ook, teveel wordt of geworden is kunnen een beroep doen op de Administratieve Hulp en Begeleiding (AHUB) van SMBL.

Doel

De administratieve hulp is bedoeld voor mensen die vanwege ouderdom, een psychische, verstandelijke, of andere beperking niet meer in staat zijn zelfstandig hun administratie bij te houden.

Waarom nodig

ordnersSommige mensen komen met hun administratie niet verder dan de spreekwoordelijke schoenendoos. Anderen hadden hun zaakjes altijd op orde maar zijn door de een of andere reden niet meer in staat hun administratie op orde te houden. Dan kan ondersteuning door een vrijwilliger van de Thuisadministratie veel betekenen. Vrijwilligers van de dienst Thuisadministratie geven administratieve hulp aan mensen die hiervoor geen beroep (meer) kunnen of willen doen op de eigen familie- en kennissenkring. De ondersteuning kan kort- of langdurig zijn.

Het doel is dat de cliënt op een bepaald moment weer zo veel als mogelijk zelfstandig de administratieve/ financiële huishouding kan voeren.

Kosten

De eigen bijdrage voor de cliënt bedraagt maandelijks een bedrag van € 7,00 ongeacht de hoeveelheid werk die wordt verricht. Bij aanvang van de dienstverlening wordt eenmalig € 7,00 administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie of aanmelding als vrijwilliger of cliënt:

Neem contact op met de thuisadministratie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.