Raad voor Cliëntenparticipatie Leusden

Voor wie?

De Raad voor Cliëntenparticipatie is er voor inwoners uit Leusden die gebruik moeten of willen maken van een of meerdere voorzieningen uit:

  • de Participatiewet
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • en de Jeugdwet.

U maakt gebruik van een voorziening als

  • een bijstandsuitkering
  • een scootmobiel
  • heeft via de gemeente een woningaanpassing nodig
  • ontvangt u begeleiding bij uw dagelijks leven of jeugdhulp voor uw kind.

De Raad voor Cliëntenparticipatie is er ook voor mantelzorgers met hun ervaringen in het bieden van zorg en begeleiding van inwoners van Leusden.

Wat doet de Raad voor Cliëntenparticipatie?

  • De Raad voor Cliëntenparticipatie ziet toe op hoe in Leusden in het sociale domein met cliënten wordt omgegaan en hoe aan hen informatie wordt verstrekt.
  • De Raad voor Cliëntenparticipatie adviseert het college en gemeenteraad vanuit een onafhankelijke positie bij de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociale domein.
  • Bij al haar activiteiten werkt de Raad voor Cliëntenparticipatie altijd vanuit het perspectief van het cliëntenbelang.

Contact

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.