SMBL

SMBL

De Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden is het samenwerkingsverband van 6 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen.

ANBI

De Stichting is door de fiscus aangemerkt als ANBI-instelling. Uw gift is daardoor volledig aftrekbaar van de belasting.

Bekijk hier de ANBI gegevens van SMBL.

6 samenwerkende organisaties


Voedselbank Leusden

Voedselbank Leusden: Dagelijks zetten vrijwilligers zich in voor het inzamelen en sorteren van voedsel en zorgen zij voor de juiste manier van opslag en het samenstellen van de pakketten.


Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden


SOL: De SOL, de Samenwerkende Ouderenbonden Leusden.


duwgroep Leusden


Duwgroep Leusden: Duwgroep Leusden, Stichting Welzijn mensen met een handicap.


Raad Clientenparticipatie Leusden

De Raad voor Cliëntenparticipatie is er voor inwoners uit Leusden die gebruik moeten of willen maken van een of meerdere voorzieningen uit de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.


Gastvrij Leusden

Gastvrij Leusden voor vluchtelingen en nieuwkomers. Ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak om zelfredzaamheid en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen.


Huiskamer van Leusden

Bij Huiskamer van Leusden werken vrijwilligers. Zij bespreken met u uw hulpvraag en zoeken in het brede aanbod van de diverse Leusdense vrijwilligersorganisaties een passende oplossing voor uw vraag.Ambitie

In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.
SMBL wil in dit krachtenveld:

 • de noodzakelijke afstemming (mede) verbeteren
 • de signalering van ontbrekende hulp realiseren
 • de beschikbaarheid van vrijwilligers verbeteren
 • het ontbrekende aanbod van hulp realiseren
 • een ombudsfunctie realiseren

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door personen die op voordracht van de moederorganisaties in het bestuur van SMBL hebben plaatsgenomen.


Astrid van Ekeren

 • Voorzitter SMBL

Astrid van Ekeren

Kees Menken

 • secretaris SMBL
 • Lid van het Platform Sociale Zekerheid

Kees Menken

Aad Baars

 • penningmeester SMBL
 • Penningmeester SOL
 • Penningmeester ANBO Leusden
 • Penningmeester duwgroep Leusden

Henk van de Wolde

 • Voorzitter Voedselbank Leusden
 • Bestuurslid Groot Krakhorst

Henk van de Wolde

Gerrit Wildeboer

 • Voorzitter duwgroep Leusden
 

Anne van den Dool

 • bestuurslid SOL en PCOB

Bart Keus

 • bestuurslid SOL en ANBO
Bart Keus

Hans Sybrandy

 • Voorzitter stuurgroep Huiskamer van Leusden

  
  

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.