SMBL

SMBL

De Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden is het samenwerkingsverband van 4 organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen.

ANBI

De Stichting is door de fiscus aangemerkt als ANBI-instelling. Uw gift is daardoor volledig aftrekbaar van de belasting.

Bekijk hier de ANBI gegevens van SMBL.

4 samenwerkende organisaties


Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden
SOL: De SOL, de Samenwerkende Ouderenbonden Leusden.


duwgroep Leusden
Duwgroep Leusden: Duwgroep Leusden, Stichting Welzijn mensen met een handicap.


platform sociale zekerheid
Platform Sociale Zekerheid Leusden: Platform Sociale Zekerheid Leusden.


Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden
Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden: Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden.


Ambitie

In een snel veranderende samenleving is het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip raken. Weliswaar zijn er veel hulporganisaties (die op hun eigen wijze een oplossing kunnen bieden), dat neemt niet weg dat er knelpunten opduiken.
SMBL wil in dit krachtenveld:

  • de noodzakelijke afstemming (mede) verbeteren
  • de signalering van ontbrekende hulp realiseren
  • de beschikbaarheid van vrijwilligers verbeteren
  • het ontbrekende aanbod van hulp realiseren
  • een ombudsfunctie realiseren

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door personen die op voordracht van de moederorganisaties in het bestuur van SMBL hebben plaatsgenomen.


foto sjef kemps SMBLSjef Kemps

voorzitter SMBL

Voorzitter bestuur Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden (SSVL)


foto kees menken SMBL

Kees Menken

secretaris SMBL

Lid van het Platform Sociale Zekerheid


foto aad baars SMBL

Aad Baars

penningmeester SMBL

Penningmeester Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden (SOL)
Penningmeester ANBO Leusden


foto henk van de wolde SMBLHenk van de Wolde

Bestuurslid SMBL

(aandachtsgebied de voedselbank)
Bestuurslid Stichting Groot Krakhorst


Ellen CaarelsEllen Caarels

Bestuurslid SMBL

Voorzitter duwgroep Leusden


foto_onbekend_man

Anne van den Dool

Bestuurslid SMBL

bestuurslid SOL en PCOB


foto_onbekend_man

Bart Keus

bestuurslid SOL en ANBO

Bestuurslid SMBL


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.